Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Drukuj
środa, 16 maja 2012 08:21

Cyfrowa Szkoła w Knurowie !!!


 

W pilotażowej edycji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła” w samym województwie śląskim wpłynęło 91 wniosków organów prowadzących z 367 wnioskami szkół.


Jest nam bardzo miło poinformować, że w gronie wylosowanych 41 szkół znalazła się Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 w Knurowie.

Więcej…
 
Sześciolatek w szkole Drukuj
środa, 18 kwietnia 2012 08:48

 

W związku z prowadzoną kampanią informacyjną dotycząca obniżania wieku obowiązku szkolnego, Kuratorium Oświaty w Katowicach utworzyło stronę www.6latek.pl, adresowaną przede wszystkim do rodziców dzieci sześcioletnich, którzy będą podejmowali decyzję o dalszej edukacji przedszkolnej lub szkolnej swoich dzieci.

 
Informacja dla rodziców dzieci 5 letnich Drukuj
czwartek, 05 kwietnia 2012 13:44

 

Szanowny Rodzicu

dziecka 5 letniego, urodzonego w 2007 roku


2 marca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.Co się zmieniło?

Obowiązek szkolny dla sześciolatków przesunięty został na 1 września 2014 r. a w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, naukę w I klasie szkoły podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.


Ważne!!!

Pomimo zmiany terminu obowiązku szkolnego dla dzieci 6 letnich nowelizacja ustawy zachowuje obowiązek przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5 letnich.

 

Więcej…
 
Informacja dla rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych Drukuj
czwartek, 29 marca 2012 11:31

I N F O R M A C J A


dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Knurów, zainteresowanych dowozem ich dzieci do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku szkolnym 2012/2013


Gmina Knurów, w imieniu której działa Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie zapewnia wszystkim dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Knurów bezpłatny transport do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i ośrodka, w którym realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki oraz bezpłatną opiekę w czasie przewozu.


Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Więcej…
 
Strona "Sześciolatek w szkole" Drukuj
piątek, 03 lutego 2012 10:08

Drodzy Rodzice!

 

Polecamy Państwu uruchomioną na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji podstronę "Sześciolatek w szkole". Prezentowane tam artykuły, opinie ekspertów, przykłady praktyk z innych krajów, przytaczane najczęstsze wątpliwości rodziców wraz z odpowiedziami mogą być pomocne w podjęciu przez Was decyzji o edukacji szkolnej sześciolatka.

Autorzy strony zapraszają również do zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy w zakładce Zadaj pytanie. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą sukcesywnie zamieszczane w zakładce Pytania i odpowiedzi.

 
Uroczystość nadania najwyższego stopnia awansu zawodowego. Drukuj
środa, 18 stycznia 2012 17:49

 

18 stycznia 2012 r. pięciu nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów odebrało z rąk Zdzisławy Waniek – dyrektora Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość odbyła się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. Obecny na uroczystości Zastępca Prezydenta Miasta Knurów Piotr Surówka pogratulował nauczycielom zdobycia najwyższego stopnia awansu zawodowego i życzył spełnienia w życiu osobistym oraz wielu sukcesów w dalszej pracy pedagogicznej.

Więcej…
 
Odznaczenia państwowe dla pracowników knurowskich placówek oświatowych Drukuj
środa, 23 listopada 2011 13:32

 

22 listopada 2011 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wyróżnieni pracownicy knurowskiej oświaty otrzymali z rąk II Wicewojewody Śląskiego Piotra Spyry oraz Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera odznaczenia państwowe. Gratulacje w imieniu władz miasta Knurowa składał obecny na uroczystości Zastępca Prezydenta Piotr Surówka. Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnili uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie.

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za ofiarną działalność publiczną oraz ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.


Więcej…
 
Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe Drukuj
poniedziałek, 24 października 2011 10:03

 

 

Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe to już czwarty projekt realizowany przez pracowników Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX -  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 następna > ostatnia >>

Strona 13 z 15