Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Dzień Edukacji Narodowej w Knurowie Drukuj
poniedziałek, 17 października 2011 14:55

 

W czwartek, 13 października br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość była okazją do uhonorowania gminnych placówek oświatowych za wysokie wyniki dydaktyczne, nagrodzenia dyrektorów i nauczycieli za trud i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, a także przyznania nagród i wyróżnień resortowych dla pracowników oświatowych za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji.

Gospodarzem uroczystości był Prezydent Miasta Knurów Pan Adam Rams.

 

 

 

Wśród zaproszonych gości byli:

Pani Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

Pani Zdzisława Waniek – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach,

Pan Jan Trzęsiok – Przewodniczący Rady Miasta Knurów,

Pan Piotr Surówka - Zastępca Prezydenta Miasta Knurów,

Pan Tomasz Rzepa - Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury,

a także Przedstawiciele związków zawodowych, Księża Proboszczowie parafii w Knurowie, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek i jednostek oświatowych, zarówno gminnych, jak powiatowych, wyróżnieni nauczyciele oraz pracownicy oświaty.


Więcej…
 
Zasady wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Drukuj
poniedziałek, 08 sierpnia 2011 19:11Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą tworzyć i prowadzić żłobki i kluby dziecięce.


W myśl art. 26 tej ustawy prowadzenie żłobka jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz.U. Dz 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zmianami) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Knurów. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w BIP.


Osoby fizyczne i prawne lub ww. jednostki organizacyjne zainteresowane tworzeniem i prowadzeniem żłobka na terenie Gminy Knurów powinny spełnić warunki określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011r., a mianowicie :


Więcej…
 
Konferencja podsumowująca i zamykająca projekt „Mądra głowa skarbem Knurowa”. Drukuj
Wpisany przez Grzegorz Niewidok   
wtorek, 05 lipca 2011 11:23

 

W dniu 4 lipca 2011 roku w auli Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie, przy Alei Lipowej 12 odbyła się konferencja podsumowująca i zamykająca projekt „Mądra głowa skarbem Knurowa”. Projekt ten trwał 1,5 roku i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu beneficjenta i wnioskodawcy dokonała Zastępca Prezydenta Pani Barbara Zwierzyńska wraz z Dyrektorem Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych Panem Wojciechem Świerkoszem. Gościem specjalnym konferencji była Pani Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas.


W konferencji wzięli udział również przedstawiciele pobliskich gmin, radni Rady Miasta Knurowa  reprezentanci miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Knurowa oraz prowadzący zajęcia jak również uczestnicy projektu wraz z rodzicami.


Celem konferencji było upowszechnienie rezultatów projektu „Mądra głowa skarbem Knurowa”.

Więcej…
 
Uroczystość wręczenia nominacji dyrektorskich Drukuj
środa, 08 czerwca 2011 12:12


8 czerwca 2011 r. w siedzibie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie odbyła się uroczystość wręczenia aktów powierzenia stanowisk dyrektorów szkół i przedszkoli w Knurowie. W imieniu Prezydenta Miasta Knurów nominacje dyrektorom wręczał Zastępca Prezydenta Piotr Surówka.

Więcej…
 
Wybrano logo projektu "Grecka Arate rozwija oświatę" Drukuj
środa, 16 lutego 2011 11:18

 

 

 

 

W związku z realizacją projektu Grecka Arate rozwija oświatę podjęte zostały działania związane z promocją projektu.

Poza artykułem promującym projekt w lokalnej prasie, wybrane zostało oficjalne logo -  wizytówka graficzna projektu.

 
Kolejni nauczyciele dyplomowani w naszym mieście Drukuj
czwartek, 10 lutego 2011 10:39

 


W piątek, 4 lutego 2011 roku  w auli im. Konstytucji 3 Maja w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gliwicach Pani Zdzisława Waniek - dyrektor gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach wręczyła dziewięciu nauczycielom miejskich placówek oświatowych akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.


Więcej…
 
Grecka Arate rusza szkolić knurowską oświatę! Drukuj

Grecka Arate rozwija oświatę to tytuł trzeciego projektu realizowanego przez pracowników Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Głównym celem projektu jest wsparcie pracowników oświatowych poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy pedagogicznej i oświatowej w kontekście zachodzących zmian.


Realizacja projektu zaplanowana jest na okres dwóch lat, potrwa od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku. Budżet projektu wynosi 576 401,00 zł.

Więcej…
 
Medale dla naszych nauczycieli i dyrektorów Drukuj

W dniu 23 listopada 2010 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, miało miejsce uroczyste wręczenie wyróżnień resortowych i odznaczeń państwowych nauczycielom i pracownikom oświaty. Z ogromną satysfakcją informujemy, że wśród nagrodzonych znalazło się liczne grono nauczycieli knurowskich szkół.   

Medalem za Długoletnią Służbę – nagrodą za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa – zostało wyróżnionych 4 nauczycieli.

 

   

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 następna > ostatnia >>

Strona 13 z 14