Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Strona "Sześciolatek w szkole" Drukuj
piątek, 03 lutego 2012 09:08

Drodzy Rodzice!

 

Polecamy Państwu uruchomioną na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji podstronę "Sześciolatek w szkole". Prezentowane tam artykuły, opinie ekspertów, przykłady praktyk z innych krajów, przytaczane najczęstsze wątpliwości rodziców wraz z odpowiedziami mogą być pomocne w podjęciu przez Was decyzji o edukacji szkolnej sześciolatka.

Autorzy strony zapraszają również do zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy w zakładce Zadaj pytanie. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą sukcesywnie zamieszczane w zakładce Pytania i odpowiedzi.

 
Uroczystość nadania najwyższego stopnia awansu zawodowego. Drukuj
środa, 18 stycznia 2012 16:49

 

18 stycznia 2012 r. pięciu nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów odebrało z rąk Zdzisławy Waniek – dyrektora Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość odbyła się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. Obecny na uroczystości Zastępca Prezydenta Miasta Knurów Piotr Surówka pogratulował nauczycielom zdobycia najwyższego stopnia awansu zawodowego i życzył spełnienia w życiu osobistym oraz wielu sukcesów w dalszej pracy pedagogicznej.

Więcej…
 
Opiekun dzienny Drukuj
wtorek, 10 stycznia 2012 11:50

 

W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235), jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka, klubu dziecięcego jest dzienny opiekun.


Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniania przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci.

Więcej…
 
Odznaczenia państwowe dla pracowników knurowskich placówek oświatowych Drukuj
środa, 23 listopada 2011 12:32

 

22 listopada 2011 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wyróżnieni pracownicy knurowskiej oświaty otrzymali z rąk II Wicewojewody Śląskiego Piotra Spyry oraz Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera odznaczenia państwowe. Gratulacje w imieniu władz miasta Knurowa składał obecny na uroczystości Zastępca Prezydenta Piotr Surówka. Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnili uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie.

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za ofiarną działalność publiczną oraz ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.


Więcej…
 
Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe Drukuj
poniedziałek, 24 października 2011 09:03

 

 

Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe to już czwarty projekt realizowany przez pracowników Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX -  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Więcej…
 
Dzień Edukacji Narodowej w Knurowie Drukuj
poniedziałek, 17 października 2011 13:55

 

W czwartek, 13 października br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość była okazją do uhonorowania gminnych placówek oświatowych za wysokie wyniki dydaktyczne, nagrodzenia dyrektorów i nauczycieli za trud i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, a także przyznania nagród i wyróżnień resortowych dla pracowników oświatowych za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji.

Gospodarzem uroczystości był Prezydent Miasta Knurów Pan Adam Rams.

 

 

 

Wśród zaproszonych gości byli:

Pani Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

Pani Zdzisława Waniek – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach,

Pan Jan Trzęsiok – Przewodniczący Rady Miasta Knurów,

Pan Piotr Surówka - Zastępca Prezydenta Miasta Knurów,

Pan Tomasz Rzepa - Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury,

a także Przedstawiciele związków zawodowych, Księża Proboszczowie parafii w Knurowie, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek i jednostek oświatowych, zarówno gminnych, jak powiatowych, wyróżnieni nauczyciele oraz pracownicy oświaty.


Więcej…
 
Zasady wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Drukuj
poniedziałek, 08 sierpnia 2011 18:11Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą tworzyć i prowadzić żłobki i kluby dziecięce.


W myśl art. 26 tej ustawy prowadzenie żłobka jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz.U. Dz 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zmianami) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Knurów. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w BIP.


Osoby fizyczne i prawne lub ww. jednostki organizacyjne zainteresowane tworzeniem i prowadzeniem żłobka na terenie Gminy Knurów powinny spełnić warunki określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011r., a mianowicie :


Więcej…
 
Konferencja podsumowująca i zamykająca projekt „Mądra głowa skarbem Knurowa”. Drukuj
Wpisany przez Grzegorz Niewidok   
wtorek, 05 lipca 2011 10:23

 

W dniu 4 lipca 2011 roku w auli Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie, przy Alei Lipowej 12 odbyła się konferencja podsumowująca i zamykająca projekt „Mądra głowa skarbem Knurowa”. Projekt ten trwał 1,5 roku i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu beneficjenta i wnioskodawcy dokonała Zastępca Prezydenta Pani Barbara Zwierzyńska wraz z Dyrektorem Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych Panem Wojciechem Świerkoszem. Gościem specjalnym konferencji była Pani Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas.


W konferencji wzięli udział również przedstawiciele pobliskich gmin, radni Rady Miasta Knurowa  reprezentanci miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Knurowa oraz prowadzący zajęcia jak również uczestnicy projektu wraz z rodzicami.


Celem konferencji było upowszechnienie rezultatów projektu „Mądra głowa skarbem Knurowa”.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 następna > ostatnia >>

Strona 12 z 14