Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Ograniczone funkcjonowanie przedszkoli i szkół podstawowych w Knurowie Drukuj
poniedziałek, 23 marca 2020 10:56

Ograniczone funkcjonowanie przedszkoli i szkół podstawowych w Knurowie


Minister Edukacji Narodowej do 10 kwietnia 2020 r. wydłużył okres, w którym ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty – w tym szkół podstawowych i przedszkoli – na obszarze kraju. Oznacza to, że w dalszym ciągu zawieszone będzie prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na terenie placówek oświatowych w Knurowie, z tym że w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkół i przedszkoli będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor placówki, który zobowiązany jest do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka oraz w jaki sposób w tym okresie będzie weryfikowana wiedza i umiejętności uczniów.


Szczególne rozwiązania przyjęte w placówkach oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie mają jednak wypływu na ciągłość ich pracy administracyjnej. W zamkniętych dla interesantów przedszkolach i szkołach podstawowych będą dostępni dyrektorzy oraz pracownicy administracji i obsługi, którzy w niezbędnym zakresie realizować będą podstawowe zadania. W prowadzonej obecnie rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną dopuszczone alternatywne rozwiązania umożliwiające realizację zadań nałożonych w procesie rekrutacji na rodzica, zgodnie z harmonogramem rekrutacji (link) – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki będzie można przesłać e-mailem (skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia) bądź pozostawić w skrzynce na listy umieszczonej przy wejściu do placówki.


Szczegółowe informacje w zakresie czasowej organizacji pracy placówek oświatowych, w tym kształcenia na odległość wraz z nowymi regulacjami prawnymi mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (link https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne), a w zakresie spraw dotyczących rekrutacji – na stronach internetowych przedszkoli i szkół podstawowych w Knurowie.


Jednocześnie przypominam, że zgodnie z poleceniem nr 8/2020 Wojewody Śląskiego z 11 marca 2020 r. Prezydent Miasta Knurów zamknął do odwołania Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” w Knurowie.

(-) Anna Misiura

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji

 
Komunikat – zasady pracy Miejskiego Centrum Edukacji oraz placówek oświatowych w Knurowie od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. Drukuj
piątek, 13 marca 2020 12:24

Komunikat – zasady pracy Miejskiego Centrum Edukacji oraz placówek oświatowych w Knurowie od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

Ze względu na bieżącą sytuację w kraju dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego oraz związane z nią działania i zalecenia profilaktyczne informuję, że na polecenie Prezydenta Miasta Knurów w okresie od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie będzie zamknięte dla interesantów, za wyjątkiem spraw pilnych (wymagających osobistego stawiennictwa).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235 27 00 lub adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Numery telefonów do poszczególnych pionów MCE znajdują się na stronie www.knurow.edu.pl w zakładce „o nas” http://knurow.edu.pl/index.php/o-nas/kontakt

 

Ponadto uprzejmie informuję, iż od dnia 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. interesantów nie przyjmują miejskie przedszkola i szkoły podstawowe w Knurowie, Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej i Miejski Żłobek „Kraina Maluszka” w Knurowie.


Uwaga! W związku z trwającą od 2 marca 2020 r. rekrutacją do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do 16 marca 2020 r. rodzic w wybranej placówce może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W tym celu zalecany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z wybraną placówką.

(-) Anna Misiura

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji

 
Zamknięcie klubów dziecięcych Drukuj
czwartek, 12 marca 2020 14:37

Na polecenie nr 9/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 roku (link), kluby dziecięce działające na terenie Knurowa zostały zobowiązane przez Prezydenta Miasta Knurów do całkowitego zawieszenia swojego funkcjonowania w dniach od 12 marca 2020 do 25 marca 2020 r. (link).


(-) Anna Misiura

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji

 
CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE Drukuj
czwartek, 12 marca 2020 12:32

 

 

 
Zamknięcie żłobka, przedszkoli i szkół w Knurowie Drukuj
środa, 11 marca 2020 14:48

Zamknięcie żłobka, przedszkoli i szkół w Knurowie


W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym (11.03.2020 r.) przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej decyzji o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli, informuję, że od 12 do 25 marca funkcjonowanie placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów zostaje czasowo ograniczone.


Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się komunikat w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na obszarze całego kraju (LINK).


W dniach 12 – 13 marca 2020 r. placówki oświatowe będą przyjmowały dzieci, których rodzice mają problem z zapewnieniem im opieki. Od 16 do 25 marca 2020 r. placówki będą zamknięte – w tych dniach dzieci nie będą przyjmowane i nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze. Zamknięcie placówek oświatowych nie będzie jednak miało wypływu na ciągłość ich pracy administracyjnej – w żłobku, w przedszkolach i w szkołach podstawowych będą dostępni dyrektorzy oraz pozostali pracownicy administracji i obsługi. Ma to szczególne znaczenie dla prowadzonej obecnie rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z której harmonogramu m.in. wynika, że do 16 marca 2020 r. rodzic w wybranej placówce składa wniosek o przyjęcie dziecka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Miejski Żłobek "Kraina Maluszka" w Knurowie oraz kluby malucha, zgodnie z poleceniem nr 8/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. (LINK)  będą zamknięte dla dzieci od 12 marca 2020 r. do odwołania.


Informacja na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługującego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19, w tym wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (LINK)


Rodziców dzieci proszę o śledzenie dzienników elektronicznych, komunikatów ogólnopolskich oraz tych, które będą się pojawiały na stronach internetowych poszczególnych placówek, Miejskiego Centrum Edukacji i Urzędu Miasta Knurów.

(-) Anna Misiura

Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji

 
KORONAWIRUS 2019-nCoV Drukuj
środa, 04 marca 2020 14:12

 
Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje Drukuj
czwartek, 27 lutego 2020 09:18

 
Konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Drukuj
środa, 19 lutego 2020 09:41

Zarządzenie nr 59/MCE/2020

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 19 lutego 2020 r.


w sprawie: konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1587 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597)

 

zarządzam:


1. Ogłosić i przeprowadzić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1)    Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, ul. Antoniego Słoniny 1, 44-190 Knurów;

2)    Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ul. T. W. Wilsona 22, 44-190 Knurów.

2. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieścić:

1)     w serwisie internetowym Urzędu Miasta Knurów;

2)     na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie;

3)     w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.

3. Do obsługi administracyjno-technicznej konkursu wyznaczam Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie.

4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta – Piotrowi Surówce.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent  Miasta

(-) Adam Rams


Załącznik do zarządzenia 59/MCE/2020 - PDF

Klauzula informacyjna w związku przetwarzaniem danych osobowych - PDF

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 19