Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Nauczyciele z nagrodami od prezydenta miasta [ZDJĘCIA, FILMY] Drukuj
środa, 14 października 2015 17:01

18 nauczycieli, w tym 7 dyrektorów placówek oświatowych nagrodził Prezydent Miasta Adam Rams. Wyróżnienia wręczono podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 14 października 2015 r. w domu przyjęć Protos w Knurowie. Nagrodzone zostały również palcówki oświatowe wyróżniające się osiągniętymi wynikami dydaktycznymi oraz szczególnym zaangażowaniem w wychowanie i edukację najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Dzień ten był także okazją do złożenia gratulacji osobom wyróżnionym Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się między innymi Jadwiga Króliczek – dyrektor gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, Krystyna Szumilas – poseł na Sejm RP, dyrektorzy szkół i przedszkoli w Knurowie, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, nagrodzeni byli i obecni pracownicy oświaty oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Uroczystościom towarzyszyły występy artystyczne w wykonaniu dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 7 pod kierunkiem Gabrieli Dudzińskiej oraz uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie pod kierunkiem Aliny Długosz.

Więcej…
 
Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego Drukuj
wtorek, 25 sierpnia 2015 08:08


 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach wydała zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej http://www.wsse.katowice.pl/index.php?c=article&id=82

 
Wakacyjne remonty w naszych placówkach Drukuj
poniedziałek, 24 sierpnia 2015 12:56


Podczas letnich wakacji przeprowadzanych jest szereg remontów knurowskich placówek oświatowych. Prace zaplanowano w prawie wszystkich miejskich szkołach i przedszkolach – ich łączny koszt przekroczy 1.355.000 zł. Dzięki temu nasze placówki edukacyjne będą nie tylko nowocześniejsze i piękniejsze, ale przede wszystkim bardziej przyjazne najmłodszym mieszkańcom Knurowa.


Więcej…
 
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 Drukuj
środa, 12 sierpnia 2015 08:47

UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

 


Do kogo kierowana jest pomoc?


W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:

 • uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów  klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 • uczniów klasy IV technikum
 • uczniów :
  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.

 

Więcej…
 
„DOPALACZE” - INFOLINIA Drukuj
czwartek, 23 lipca 2015 09:03

W związku z licznymi przypadkami zatruć substancjami psychoaktywnymi oferowanymi jako tzw. „dopalacze”, Główny Inspektor Sanitarny uruchomił bezpłatną infolinię pod numerem 800 060 800.

Infolinia daje możliwość uzyskania informacji o negatywnych skutkach zażywania „dopalaczy” oraz o możliwości leczenia zatruć spowodowanych tymi substancjami. Pod wskazanym numerem rodzice, którzy podejrzewają, iż ich dzieci zażywają „dopalacze” mogą uzyskać fachową pomoc. Infolinia daje też możliwość przekazania informacji, mogące ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi substancjami.

 
Dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zieloną szkołę” w roku szkolnym 2014/2015 Drukuj
wtorek, 07 lipca 2015 12:33

Zgodnie z umową dotacji Nr 66/2015/30/MN/zs/D z dnia 22.04.2015 r. zawartą  pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Knurów oraz zgodnie z Regulaminem dofinansowania przez WFOŚiGW w Katowicach profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły”, w roku szkolnym 2014/2015 dofinansowanie na wjazd śródroczny na tzw. zieloną szkołę, otrzymało 99 uczniów klas III szkół podstawowych na łączną kwotę 19 360 zł (z czego 88 uczniów otrzymało dofinansowanie w kwocie 170 zł, natomiast 11 dzieci na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, dzieci specjalnej troski, dzieci z rodzin zastępczych otrzymało dotację w kwocie 400 zł).

Więcej…
 
Terminy pracy miejskich publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w okresie wakacji Drukuj
wtorek, 02 czerwca 2015 10:00
Przedszkola Publiczne
Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy sierpień
Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Juliana Tuwima sierpień
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejskie Przedszkole Nr 5 lipiec
Miejskie Przedszkole Nr 7 lipiec, sierpień
Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Janusza Korczaka lipiec
Miejskie Przedszkole Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi sierpień
Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich sierpień
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki lipiec
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4 od 29.06.do 10.07, od 24.08 do 31.08.
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Królowej Jadwigi ______________________
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7 sierpień
Zespół Szkół Nr 1 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9
im. M. Konopnickiej
lipiec
Placówki Niepubliczne
Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki" od 01.07.do 24.07, od 10.08 do 31.08.
Niepubliczne Przedszkole "Planeta Dzieci" lipiec, sierpień
Niepubliczne Przedszkole "Światełko" lipiec
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Ceduś" lipiec, sierpień
 
Od nauczyciela stażysty do dyplomowanego Drukuj
poniedziałek, 13 kwietnia 2015 11:57

 

Nauczyciele pracujący w publicznych szkołach i przedszkolach mają możliwość osiągnięcia czterech stopni awansu zawodowego. Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty. Po odbyciu trwającego 9 miesięcy stażu zakończonego rozmową przed komisją kwalifikacyjną nauczyciel otrzymuje stopień nauczyciela kontraktowego. Po przepracowaniu co najmniej 2 lat, od momentu ostatniego awansu, nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, który twa 2 lata i 9 miesięcy. Staż ten kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną. Procedura uzyskania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego dostępna jest tutaj. O stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nauczyciel mianowany może ubiegać się po przepracowaniu co najmniej roku licząc od daty otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego. Mniej więcej po 10 latach od rozpoczęcia pracy większość nauczycieli przechodzi ścieżkę rozwoju zawodowego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 17