Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Od nauczyciela stażysty do dyplomowanego Drukuj
poniedziałek, 13 kwietnia 2015 11:57

 

Nauczyciele pracujący w publicznych szkołach i przedszkolach mają możliwość osiągnięcia czterech stopni awansu zawodowego. Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty. Po odbyciu trwającego 9 miesięcy stażu zakończonego rozmową przed komisją kwalifikacyjną nauczyciel otrzymuje stopień nauczyciela kontraktowego. Po przepracowaniu co najmniej 2 lat, od momentu ostatniego awansu, nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, który twa 2 lata i 9 miesięcy. Staż ten kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną. Procedura uzyskania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego dostępna jest tutaj. O stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nauczyciel mianowany może ubiegać się po przepracowaniu co najmniej roku licząc od daty otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego. Mniej więcej po 10 latach od rozpoczęcia pracy większość nauczycieli przechodzi ścieżkę rozwoju zawodowego.

Więcej…
 
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 Drukuj
poniedziałek, 02 marca 2015 13:12

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych w Knurowie dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych w uzgodnieniu z prezydentem miasta, ustalili te same terminy naboru na terenie Knurowa, które są następujące:


Więcej…
 
Ogłoszenie konkursu w Programie "Świetlica - Dzieci - Praca" Drukuj
środa, 04 lutego 2015 14:44

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję Konkursu ofert Podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w lalach 2011-2015.

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r, poz. 1118 z późn. zm.), które prowadzą placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlica, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z 9 czerwca 2011 roku, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), w tym:

- uzyskały zgodę na prowadzenie danej placówki wsparcia dziennego, prowadzą tę placówkę (jako własną lub na zlecenie);

Więcej…
 
„Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” Drukuj
wtorek, 25 listopada 2014 13:54

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wychodząc naprzeciw tendencjom zachodzącym w oświacie przygotował projekt systemowy pn. „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych - pracowników sektora oświaty, którzy pozostają bez zatrudnienia po dniu 31.12.2012 r. i są zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy w województwie śląskim. Celem projektu jest wzrost możliwości zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez wsparcie doradczo - zawodowo - psychologiczne oraz szkolenia zawodowe lub studia podyplomowe, podnoszące lub zmieniające dotychczasowe kwalifikacje w/w grupy. Wsparcie dla uczestników projektu będzie dobierane indywidualnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Więcej…
 
Nowi nauczyciele mianowani Drukuj
środa, 10 września 2014 16:14

 

27 sierpnia 2014 r. w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych w Knurowie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Akt mianowania otrzymali:

  • nauczyciele Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie: Dominika Czapla, Barbara Zaremba i Patrycja Maciejczak,

  • nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3 w Knurowie (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Knurowie im. Feliksa Michalskiego): Emilia Stachurska,

  • nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie: Michał Moliński.

Nauczyciele, aby uzyskać nominację zdawali egzamin, podczas którego musieli m.in. odpowiadać na pytania członków komisji egzaminacyjnej oraz wykazać się umiejętnością organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy. Awanse wręczał zastępca prezydenta miasta Piotr Surówka wraz z dyrektorem MZJOś Wojciechem Świerkoszem. Ponadto w uroczystości wzięli udział dyrektorzy placówek, w których zatrudnieni są awansowani nauczyciele: Teresa Bochenek, Barbara Iwanicka oraz Krystyna Dziedzic.

 
Dodatkowy nabór do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w Knurowie. Drukuj
czwartek, 24 lipca 2014 07:00


W czerwcu br. zakończony został I etap rekrutacyjny na rok szkolny 2014/2015 do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych w Knurowie. Wg informacji uzyskanych od dyrektorów szkół i przedszkoli, w niektórych placówkach zostały jeszcze wolne miejsca, co przedstawia poniższe zestawienie:


Wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach:

MSP nr 1 – 8

MSP nr 2 – 2

MSP nr 4 – 4

MSP nr 6 – 1

MSP nr 7 – 4

MSP nr 9 – 8

Wolne miejsca w przedszkolach:

ZSP- MP-5 – 1

MP Nr 13 – 12


Szczegółowych informacji dotyczących naboru uzupełniającego, w tym ilości wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych udzielają pracownicy sekretariatów wyżej wymienionych placówek.


Zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła nowe zasady rekrutacji, w szkołach i przedszkolach, które dysponują wolnymi miejscami w miesiącu sierpniu 2014 r. przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające (art. 20zd tej ustawy), tzw. II etap rekrutacyjny. W postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym obowiązują te same kryteria i zasady, które miały miejsce w I etapie. Wnioski (które należy złożyć ponownie, składane w marcu nie mogą być brane pod uwagę) wraz załącznikami będą przyjmowane w dniach od 4-8 sierpnia 2014 r., ogłoszenie list zakwalifikowanych nastąpi 14 sierpnia 2014 r. a podanie list przyjętych 22 sierpnia 2014 r.

 
Drukuj

Nowe ustawowe zasady rekrutacji do przedszkoli


piątek, 28 lutego 2014 08:00


„Zakwalifikowany” to znaczy prawie przyjęty, „Niezakwalifikowany” nie oznacza, że na pewno nie przyjęty.


Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy o systemie oświaty obszerny rozdział p.n. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”, z którego wynika, że wiele kwestii związanych z rekrutacją do szkół i przedszkoli zostało określonych na poziomie ustawowym. Choć ustawa ta weszła w życie już 18 stycznia 2014 r., to wprowadzenie przewidzianych w niej docelowych reguł rekrutacji rozłożone zostało na kilka lat. W międzyczasie obowiązywać będą przepisy przejściowe.

Więcej…
 
Analiza demograficzna liczby urodzeń w latach 1977-2013 i Prognoza liczby urodzeń w latach 2014-2034 Drukuj
środa, 26 lutego 2014 11:09

 

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 14