Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 Drukuj
poniedziałek, 02 marca 2015 12:12

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych w Knurowie dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych w uzgodnieniu z prezydentem miasta, ustalili te same terminy naboru na terenie Knurowa, które są następujące:


Więcej…
 
Ogłoszenie konkursu w Programie "Świetlica - Dzieci - Praca" Drukuj
środa, 04 lutego 2015 13:44

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję Konkursu ofert Podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w lalach 2011-2015.

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r, poz. 1118 z późn. zm.), które prowadzą placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlica, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z 9 czerwca 2011 roku, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), w tym:

- uzyskały zgodę na prowadzenie danej placówki wsparcia dziennego, prowadzą tę placówkę (jako własną lub na zlecenie);

Więcej…
 
„Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” Drukuj
wtorek, 25 listopada 2014 12:54

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wychodząc naprzeciw tendencjom zachodzącym w oświacie przygotował projekt systemowy pn. „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych - pracowników sektora oświaty, którzy pozostają bez zatrudnienia po dniu 31.12.2012 r. i są zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy w województwie śląskim. Celem projektu jest wzrost możliwości zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez wsparcie doradczo - zawodowo - psychologiczne oraz szkolenia zawodowe lub studia podyplomowe, podnoszące lub zmieniające dotychczasowe kwalifikacje w/w grupy. Wsparcie dla uczestników projektu będzie dobierane indywidualnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Więcej…
 
Nowi nauczyciele mianowani Drukuj
środa, 10 września 2014 15:14

 

27 sierpnia 2014 r. w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych w Knurowie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Akt mianowania otrzymali:

  • nauczyciele Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie: Dominika Czapla, Barbara Zaremba i Patrycja Maciejczak,

  • nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3 w Knurowie (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Knurowie im. Feliksa Michalskiego): Emilia Stachurska,

  • nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie: Michał Moliński.

Nauczyciele, aby uzyskać nominację zdawali egzamin, podczas którego musieli m.in. odpowiadać na pytania członków komisji egzaminacyjnej oraz wykazać się umiejętnością organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy. Awanse wręczał zastępca prezydenta miasta Piotr Surówka wraz z dyrektorem MZJOś Wojciechem Świerkoszem. Ponadto w uroczystości wzięli udział dyrektorzy placówek, w których zatrudnieni są awansowani nauczyciele: Teresa Bochenek, Barbara Iwanicka oraz Krystyna Dziedzic.

 
Dodatkowy nabór do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w Knurowie. Drukuj
czwartek, 24 lipca 2014 06:00


W czerwcu br. zakończony został I etap rekrutacyjny na rok szkolny 2014/2015 do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych w Knurowie. Wg informacji uzyskanych od dyrektorów szkół i przedszkoli, w niektórych placówkach zostały jeszcze wolne miejsca, co przedstawia poniższe zestawienie:


Wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach:

MSP nr 1 – 8

MSP nr 2 – 2

MSP nr 4 – 4

MSP nr 6 – 1

MSP nr 7 – 4

MSP nr 9 – 8

Wolne miejsca w przedszkolach:

ZSP- MP-5 – 1

MP Nr 13 – 12


Szczegółowych informacji dotyczących naboru uzupełniającego, w tym ilości wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych udzielają pracownicy sekretariatów wyżej wymienionych placówek.


Zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła nowe zasady rekrutacji, w szkołach i przedszkolach, które dysponują wolnymi miejscami w miesiącu sierpniu 2014 r. przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające (art. 20zd tej ustawy), tzw. II etap rekrutacyjny. W postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym obowiązują te same kryteria i zasady, które miały miejsce w I etapie. Wnioski (które należy złożyć ponownie, składane w marcu nie mogą być brane pod uwagę) wraz załącznikami będą przyjmowane w dniach od 4-8 sierpnia 2014 r., ogłoszenie list zakwalifikowanych nastąpi 14 sierpnia 2014 r. a podanie list przyjętych 22 sierpnia 2014 r.

 
Drukuj

Nowe ustawowe zasady rekrutacji do przedszkoli


piątek, 28 lutego 2014 08:00


„Zakwalifikowany” to znaczy prawie przyjęty, „Niezakwalifikowany” nie oznacza, że na pewno nie przyjęty.


Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy o systemie oświaty obszerny rozdział p.n. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”, z którego wynika, że wiele kwestii związanych z rekrutacją do szkół i przedszkoli zostało określonych na poziomie ustawowym. Choć ustawa ta weszła w życie już 18 stycznia 2014 r., to wprowadzenie przewidzianych w niej docelowych reguł rekrutacji rozłożone zostało na kilka lat. W międzyczasie obowiązywać będą przepisy przejściowe.

Więcej…
 
Analiza demograficzna liczby urodzeń w latach 1977-2013 i Prognoza liczby urodzeń w latach 2014-2034 Drukuj
środa, 26 lutego 2014 10:09

 

 

Więcej…
 
Nowi nauczyciele dyplomowani Drukuj
środa, 12 lutego 2014 15:58

12 lutego 2014 r. w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych odbyła się uroczystość z okazji uzyskania aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego przez siedmiu nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów. Nauczyciele w obecności swoich przełożonych odebrali życzenia kolejnych sukcesów zawodowych oraz gratulacje z rąk zastępcy prezydenta miasta Piotra Surówki.


Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego zostały wręczone nauczycielom 16 stycznia br. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Sosnowcu.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 14