Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Uroczystość nadania najwyższego stopnia awansu zawodowego. Drukuj
środa, 18 stycznia 2012 17:49

 

18 stycznia 2012 r. pięciu nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów odebrało z rąk Zdzisławy Waniek – dyrektora Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość odbyła się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. Obecny na uroczystości Zastępca Prezydenta Miasta Knurów Piotr Surówka pogratulował nauczycielom zdobycia najwyższego stopnia awansu zawodowego i życzył spełnienia w życiu osobistym oraz wielu sukcesów w dalszej pracy pedagogicznej.

Więcej…
 
Odznaczenia państwowe dla pracowników knurowskich placówek oświatowych Drukuj
środa, 23 listopada 2011 13:32

 

22 listopada 2011 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wyróżnieni pracownicy knurowskiej oświaty otrzymali z rąk II Wicewojewody Śląskiego Piotra Spyry oraz Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera odznaczenia państwowe. Gratulacje w imieniu władz miasta Knurowa składał obecny na uroczystości Zastępca Prezydenta Piotr Surówka. Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnili uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie.

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za ofiarną działalność publiczną oraz ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.


Więcej…
 
Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe Drukuj
poniedziałek, 24 października 2011 10:03

 

 

Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe to już czwarty projekt realizowany przez pracowników Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX -  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Więcej…
 
Dzień Edukacji Narodowej w Knurowie Drukuj
poniedziałek, 17 października 2011 14:55

 

W czwartek, 13 października br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość była okazją do uhonorowania gminnych placówek oświatowych za wysokie wyniki dydaktyczne, nagrodzenia dyrektorów i nauczycieli za trud i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, a także przyznania nagród i wyróżnień resortowych dla pracowników oświatowych za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji.

Gospodarzem uroczystości był Prezydent Miasta Knurów Pan Adam Rams.

 

 

 

Wśród zaproszonych gości byli:

Pani Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

Pani Zdzisława Waniek – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach,

Pan Jan Trzęsiok – Przewodniczący Rady Miasta Knurów,

Pan Piotr Surówka - Zastępca Prezydenta Miasta Knurów,

Pan Tomasz Rzepa - Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury,

a także Przedstawiciele związków zawodowych, Księża Proboszczowie parafii w Knurowie, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek i jednostek oświatowych, zarówno gminnych, jak powiatowych, wyróżnieni nauczyciele oraz pracownicy oświaty.


Więcej…
 
Konferencja podsumowująca i zamykająca projekt „Mądra głowa skarbem Knurowa”. Drukuj
Wpisany przez Grzegorz Niewidok   
wtorek, 05 lipca 2011 11:23

 

W dniu 4 lipca 2011 roku w auli Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie, przy Alei Lipowej 12 odbyła się konferencja podsumowująca i zamykająca projekt „Mądra głowa skarbem Knurowa”. Projekt ten trwał 1,5 roku i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu beneficjenta i wnioskodawcy dokonała Zastępca Prezydenta Pani Barbara Zwierzyńska wraz z Dyrektorem Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych Panem Wojciechem Świerkoszem. Gościem specjalnym konferencji była Pani Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas.


W konferencji wzięli udział również przedstawiciele pobliskich gmin, radni Rady Miasta Knurowa  reprezentanci miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Knurowa oraz prowadzący zajęcia jak również uczestnicy projektu wraz z rodzicami.


Celem konferencji było upowszechnienie rezultatów projektu „Mądra głowa skarbem Knurowa”.

Więcej…
 
Uroczystość wręczenia nominacji dyrektorskich Drukuj
środa, 08 czerwca 2011 12:12


8 czerwca 2011 r. w siedzibie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie odbyła się uroczystość wręczenia aktów powierzenia stanowisk dyrektorów szkół i przedszkoli w Knurowie. W imieniu Prezydenta Miasta Knurów nominacje dyrektorom wręczał Zastępca Prezydenta Piotr Surówka.

Więcej…
 
Wybrano logo projektu "Grecka Arate rozwija oświatę" Drukuj
środa, 16 lutego 2011 11:18

 

 

 

 

W związku z realizacją projektu Grecka Arate rozwija oświatę podjęte zostały działania związane z promocją projektu.

Poza artykułem promującym projekt w lokalnej prasie, wybrane zostało oficjalne logo -  wizytówka graficzna projektu.

 
Kolejni nauczyciele dyplomowani w naszym mieście Drukuj
czwartek, 10 lutego 2011 10:39

 


W piątek, 4 lutego 2011 roku  w auli im. Konstytucji 3 Maja w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gliwicach Pani Zdzisława Waniek - dyrektor gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach wręczyła dziewięciu nauczycielom miejskich placówek oświatowych akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.


Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 następna > ostatnia >>

Strona 15 z 16