Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Dostawy
1 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 143
2 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 157
3 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 149
4 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 162
5 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-7 w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 114
6 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-2 w Knurowie 62
7 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 43
8 Zawiadomienie o uchyleniu się Wykonawcy od podpisania umowy oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na zadania: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie”–Pakiet 3 Pieczywo 106
9 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU/UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 104
10 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – wybór najkorzystniejszej oferty 117
11 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 110
12 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 105
13 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 84
14 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 12 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 90
15 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 7 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 87
16 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 80
17 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert - PT-I/DW/71/20/2019 85
18 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 141
19 Zmiana Nr 1 SIWZ nr PT-I/DW/71/20/2019 - Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 105
20 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Drugie postępowanie 246
21 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – informacja o unieważnieniu postępowania 205
22 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 130
23 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt 232
24 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 202
25 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 183
26 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 140
27 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 135
28 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 7 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 128
29 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 2 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 140
30 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 102
31 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dotyczy zadania pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 102
32 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 227
33 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 233
34 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 236
35 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 195
36 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-7 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 188
37 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie” - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 180
38 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-2 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 187
39 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 368
40 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540177520-N-2019 275
41 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 242
42 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 235
43 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 256
44 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - 270
45 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 252
46 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 818
47 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 696
48 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 12 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 1038
49 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 711
50 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 663