Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Dostawy
1 „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – informacja z otwarcia ofert 62
2 „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – informacja o transmisji online otwarcia ofert 75
3 “Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 83
4 „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – WYPOSAŻENIE – odpowiedź na pytanie z 20.05.2020 r. 46
5 „Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” - WYPOSAŻENIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 406
6 „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”– wybór najkorzystniejszej oferty w części I przedmiotowego postępowania 150
7 „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”– wybór najkorzystniejszej oferty w części II przedmiotowego postępowania 131
8 „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”– informacja z otwarcia ofert. 246
9 „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole” – informacja o transmisji online otwarcia ofert 210
10 “Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 444
11 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 243
12 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 261
13 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 222
14 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 220
15 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-7 w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 172
16 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-2 w Knurowie 113
17 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 87
18 Zawiadomienie o uchyleniu się Wykonawcy od podpisania umowy oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na zadania: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie”–Pakiet 3 Pieczywo 140
19 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU/UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 148
20 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – wybór najkorzystniejszej oferty 170
21 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 149
22 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 146
23 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 129
24 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 12 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 134
25 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 7 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 131
26 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 121
27 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert - PT-I/DW/71/20/2019 128
28 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 198
29 Zmiana Nr 1 SIWZ nr PT-I/DW/71/20/2019 - Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 146
30 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Drugie postępowanie 360
31 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – informacja o unieważnieniu postępowania 321
32 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 180
33 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt 359
34 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 281
35 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 237
36 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 181
37 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 180
38 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 7 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 175
39 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP - 2 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 190
40 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 142
41 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dotyczy zadania pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 146
42 Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie: „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 269
43 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 297
44 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 290
45 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 263
46 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-7 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 235
47 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie” - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 236
48 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-2 w Knurowie - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 247
49 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 435
50 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540177520-N-2019 324
51 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 288
52 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 274
53 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 304
54 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - 320
55 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 297
56 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 891
57 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 744
58 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 12 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 1114
59 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 778
60 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 723
61 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 650
62 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 736
63 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 823
64 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 652
65 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 643
66 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP - 3 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1. 618
67 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 8. 556
68 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 9. 636
69 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP - 12 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych 592
70 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 8 613
71 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 2 w Knurowie”– wybór ofert najkorzystniejszych w pakietach od 2 do 8. 714
72 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 7 w Knurowie”– wybór oferty najkorzystniejszej. 583
73 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie” na okres 01.01.2019 r. do 31.08.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 671
74 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt 974
75 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert. 736
76 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 705
77 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 12 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert. 784
78 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 3 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert. 625
79 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-7 w Knurowie”.– informacja z otwarcia ofert. 653
80 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-2 w Knurowie”.– informacja z otwarcia ofert. 632
81 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 29.10.2018 r. 810
82 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 29.10.2018 r. 765
83 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 636201-N-2018 705
84 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637681-N-2018 800
85 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637533-N-2018 603
86 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637410-N-2018 608
87 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 637808-N-2018 593
88 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 636695-N-2018 618
89 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/12/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie”. 721
90 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/11/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”. 554
91 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/10/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-12 w Knurowie”. 572
92 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/09/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-7 w Knurowie”. 454
93 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/08/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-3 w Knurowie”. 519
94 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/07/2018 z 22 października 2018 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-2 w Knurowie”. 487
95 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 24.10.2018 r. 871
96 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-12 w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 24.10.2018 r. 561
97 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP-3 w Knurowie”– odpowiedź na pytanie z 24.10.2018 r. 532
98 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla ZSP w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1022
99 Miejskie Przedszkole nr 12: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MP- 12 w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1156
100 Miejskie Żłobek w Knurowie: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2019 dla MŻ w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 732