Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Dostawy
1 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 63
2 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-12 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 56
3 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 76
4 Miejskie Przedszkole nr 2: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 2 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 118
5 Miejskie Przedszkole Nr 3: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 3 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 75
6 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla ZSP w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 68
7 Miejski Żłobek w Knurowie: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 67
8 Zawiadomienie o uchyleniu się Wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 12 w Knurowie” – Pakiet 3 - Pieczywo 47
9 Zawiadomienie o uchyleniu się Wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 7 w Knurowie”–Pakiet 3 - Pieczywo 56
10 Miejski Żłobek w Knurowie: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 80
11 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” - wybór najkorzystniejszej oferty 96
12 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla ZSP w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 143
13 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 130
14 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 12 w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 114
15 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 7 w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 107
16 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 3 w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 118
17 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 2 w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 117
18 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”-wybór najkorzystniejszej oferty 104
19 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – informacja z otwarcia ofert 106
20 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” - Produkty dla niemowląt OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Unieważnienie postępowania 102
21 unieważnienie postępowania pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie”– Produkty dla niemowląt 103
22 dot. zadania pn. "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie na lata 2018-2020" – informacja z otwarcia ofert. 167
23 2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PT-I/DW/71/47/2017 155
24 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – odpowiedź na pytania z 6.11.2017 128
25 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – odpowiedź na pytania z 3.11.2017 r. 106
26 Zmiana Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/47/2017 z 30 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”. 89
27 3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-PT-I/DW/71/46/2017 128
28 Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/46/2017 z 25 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”. 60
29 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” - Produkty dla niemowląt OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 119
30 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” - PT-I/DW/71/47/2017 116
31 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/47/2017 z 30 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 122
32 2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PT-I/DW/71/46/2017 130
33 Zmiana nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/46/2017 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 109
34 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – odpowiedź na pytanie. 108
35 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PT-I/DW/71//46/2017 135
36 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/46/2017 z 25 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”. 62
37 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 188
38 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt 126
39 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 12 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 142
40 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 3 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 161
41 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 2 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 130
42 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-7 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 117
43 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla ZSP w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 122
44 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 117
45 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 232
46 Miejski Żłobek w Knurowie: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” 239
47 Miejskie Przedszkole Nr 12: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-12 w Knurowie” 237
48 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla ZSP w Knurowie” 206
49 Miejskie Przedszkole nr 7: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-7 w Knurowie” 206
50 Miejskie Przedszkole Nr 3: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 3 w Knurowie” 180