Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Dostawy
1 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 390
2 „Dostawa energii cieplnej dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 483
3 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 430
4 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-12 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 428
5 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-7 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 368
6 Miejskie Przedszkole nr 2: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 2 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 406
7 Miejskie Przedszkole Nr 3: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 3 w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 353
8 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla ZSP w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 416
9 Miejski Żłobek w Knurowie: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 380
10 Zawiadomienie o uchyleniu się Wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 12 w Knurowie” – Pakiet 3 - Pieczywo 217
11 Zawiadomienie o uchyleniu się Wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 7 w Knurowie”–Pakiet 3 - Pieczywo 236
12 Miejski Żłobek w Knurowie: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 345
13 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” - wybór najkorzystniejszej oferty 349
14 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla ZSP w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 414
15 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 460
16 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 12 w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 458
17 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 7 w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 381
18 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 3 w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 381
19 Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 2 w Knurowie - wybór najkorzystniejszej oferty 364
20 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”-wybór najkorzystniejszej oferty 401
21 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – informacja z otwarcia ofert 386
22 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” - Produkty dla niemowląt OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Unieważnienie postępowania 338
23 unieważnienie postępowania pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie”– Produkty dla niemowląt 350
24 dot. zadania pn. "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie na lata 2018-2020" – informacja z otwarcia ofert. 427
25 2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PT-I/DW/71/47/2017 502
26 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – odpowiedź na pytania z 6.11.2017 407
27 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – odpowiedź na pytania z 3.11.2017 r. 359
28 Zmiana Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/47/2017 z 30 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”. 275
29 3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-PT-I/DW/71/46/2017 391
30 Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/46/2017 z 25 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”. 222
31 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” - Produkty dla niemowląt OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 417
32 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” - PT-I/DW/71/47/2017 392
33 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/47/2017 z 30 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 340
34 2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PT-I/DW/71/46/2017 405
35 Zmiana nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/46/2017 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” 361
36 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” – odpowiedź na pytanie. 375
37 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PT-I/DW/71//46/2017 388
38 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/46/2017 z 25 października 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie”. 225
39 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 458
40 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt 359
41 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 12 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 397
42 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 3 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 426
43 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP- 2 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 377
44 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-7 w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 366
45 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla ZSP w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 395
46 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie”– informacja z otwarcia ofert 371
47 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 497
48 Miejski Żłobek w Knurowie: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MŻ w Knurowie” 540
49 Miejskie Przedszkole Nr 12: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla MP-12 w Knurowie” 601
50 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2018 dla ZSP w Knurowie” 456