Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

„Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych” – informacja z otwarcia ofert. Drukuj Email
Roboty budowlane
poniedziałek, 12 sierpnia 2019 14:37

PT-I/DW/71/11/2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: zadania pn.: „Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie
z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych”
–  informacja 
z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zamawiający przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia: 138.100,00 zł.
  2. Nazwa firmy, adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie wraz z ceną, terminem zakończenia robót budowlanych oraz okresem gwarancji:

Nr oferty

Oznaczenie
wykonawcy

Cena ofertowa

Okres gwarancji

Termin zakończenia robót budowlanych

1.

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

212.298,00 zł

60 miesięcy

29.11.2019 r.

2.

COLOR-SPORT s.c.

Adam Wilk,

Waldemar Kosiorowski

ul. Warszawska 299

43-155 Bieruń

248.879,43 zł

84 miesiące

15.11.2019 r.

3.

BAUGART Sp. z o.o.

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

207.721,64 zł

84 miesiące

15.11.2019 r.

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura