Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Roboty budowlane
1 Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 264
2 „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 341
3 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6 249
4 „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6””– informacja z otwarcia ofert. 291
5 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6” – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 323
6 „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 499
7 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 290
8 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– informacja z otwarcia ofert 448
9 3 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. Wymiany stolarki okiennej w MSP 6 523
10 Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/04/2018 589
11 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytanie z 27.04.2018 r. 389
12 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytania z 26.04.2018 r. 361
13 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 288
14 Zamiana Nr 2 SIWZ - Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 335
15 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedzi na pytania z 26.04.2018 r. cz.3 308
16 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedzi na pytania z 26.04.2018 r. cz.2 287
17 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedzi na pytania z 26.04.2018 r. 310
18 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 236
19 Zamiana Nr 1 SIWZ - Wymiana stolarki okiennej w msp 6 227
20 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytania z 25.04.2018 r. 186
21 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na drugie zapytanie z 24.04.2018 r. 185
22 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytania z 24.04.2018 r. 185
23 Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 494
24 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6” – wybór najkorzystniejszej oferty 210
25 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6” – informacja z otwarcia ofert 247
26 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PT-I/DW/71/03/2018 204
27 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/03/2018 195
28 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6”– odpowiedź na pytania z 03.04.2018 r. 277
29 II ETAP - Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 482
30 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 355
31 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” – wybór najkorzystniejszej oferty 350
32 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” – informacja z otwarcia ofert 369
33 4 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” 472
34 Zmiana Nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/01/2018 382
35 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytania z 08.02.2018 r. 481
36 3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” 390
37 Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/01/2018 344
38 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytanie z 02.02.2018 r. 332
39 2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” 291
40 Zmiana Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/01/2018 328
41 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytania z 01.02.2018 r. 309
42 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” 398
43 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/01/2018 371
44 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytania z 25.01.2018 r. 386
45 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 442
46 Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 937
47 INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -dot. zadania „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” 495
48 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4”– informacja z otwarcia ofert 406
49 3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PT-I/KS/71/49/2017 450
50 Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/49/2017 386
51 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedzi na pytania z 01.12.2017 r. 407
52 2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PT-I/KS/71/49/2017 367
53 Zmiana SIWZ nr 2 PT-I/DW/71/49/2017 318
54 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedzi na pytania z 29.11.2017 r. 348
55 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedź na pytanie z 29.11.2017 r. 335
56 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PT-I/KS/71/49/2017 349
57 Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/49/2017 z 22 listopada 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” 282
58 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedź na pytanie z 24.11.2017 r. 341
59 Miejska Szkoła Podstawowa nr 4: „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 586
60 Ogłoszenie nr 500029811-N-2017 z dnia 18-09-2017 r. 520
61 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7 540
62 „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– informacja z otwarcia ofert - PT-I/KS/71/37/2017 668
63 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7: „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 733
64 Ogłoszenie nr 104783 - 2017 z dnia 2017-07-06 r. 465
65 "Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– unieważnienie postępowania 529
66 „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– informacja z otwarcia ofert 536
67 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 434
68 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7: „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 860
69 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro - wybór najkorzystniejszej oferty. 467
70 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro” – informacja z otwarcia ofert 462
71 Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w MSP Nr 6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 547
72 Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 491
73 Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Karola Miarki: Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 602
74 Wymiana stolarki okiennej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 497
75 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w MSP nr 7 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 500
76 Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 520
77 „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 404
78 „Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” - wybór najkorzystniejszej oferty 617
79 . „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” - wybór najkorzystniejszej oferty 1444
80 dotyczy: zadania pn.: „Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – informacja z otwarcia ofert 8802
81 „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” – informacja z otwarcia ofert 668
82 zadania pn. „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej”– odpowiedź na pytania z 17.03.2017 r. 558
83 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka 597
84 Odpowiedź na pytania z 15.03.2017 r. - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej” 519
85 Odpowiedź na pytania z 14.03.2017 r. - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej” 539
86 Odpowiedź na pytania z 10.03.2017 r. - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej” 519
87 Ogłoszenie o zamówieniu: Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 902
88 Ogłoszenie o zamówieniu: Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Knurów 1256
89 dotyczy zamówienia publicznego pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa planu zabaw przy budynku żłobka” - wybór najkorzystniejszej oferty 757
90 Informacja z otwarcia ofert „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 886
91 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie Wykonawcy z 10.02.2017 r. 734
92 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie Wykonawcy z 9.02.2017 r. 606
93 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie Wykonawcy 668
94 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie z 7.02.2017 r. 649
95 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – informacja z zebrania Wykonawców. 722
96 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” - zebranie Wykonawców 6 lutego 2017 r. 774
97 Ogłoszenie o zamówieniu - "Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka" 1967
98 Unieważnienie postępownia o udzielenie zamówienia pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 792
99 Informacja z otwarcia ofert złożonych na zadanie pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 753
100 Odpowiedź na zapytanie złożone do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 844
101 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienie publiczne pn. Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka 933
102 Informacja z zebrania Wykonawców - zadanie pn.„Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 860
103 Odpowiedź na zapytanie złożone do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 763
104 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” - zebranie Wykonawców 843
105 Ogłoszenie o zamówieniu - "Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka" 1519
106 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Budowa żłobka" 2214
107 Informacja z otwarcia ofert - "Budowa żłobka" w Knurowie 2342
108 Ogłoszenie o zamówieniu - "Budowa żłobka" 11644