Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Roboty budowlane
1 Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 66
2 „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2” – wybór najkorzystniejszej oferty 130
3 „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2” – informacja z otwarcia ofert. 158
4 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - "Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2" 200
5 Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr MCE/261/1/2020/DW o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2” 135
6 „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP 2” – odpowiedź na pytanie z 18.03.2020 r. 110
7 „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP 2” – odpowiedź na pytanie z 16.03.2020 r. 104
8 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - "Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP 2" 124
9 Zmiana Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr MCE/261/1/2020/DW o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2” 96
10 "Modernizacja sali gimnastycznej ZSP 2" - odpowiedzi na pytania z 13.03.2020 r. 80
11 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP 2” 92
12 Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr MCE/261/1/2020/DW o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2” 202
13 „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP 2” – odpowiedzi na pytania z 12.03.2020 r. 135
14 „Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP 2” – odpowiedzi na pytania z 9.03.2020 r. 112
15 Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 602
16 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 510196540-N-2019 184
17 „Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy MP 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych-OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 411
18 „Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych”– wybór oferty najkorzystniej 273
19 „Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych” – informacja z otwarcia ofert. 361
20 „Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 493
21 „Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych” OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU 478
22 „Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych”-unieważnienie postępowania 637
23 „Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie z uwzględnieniem wyposażenia dostępnego dla dzieci niepełnosprawnych”– informacja z otwarcia ofert 317
24 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 376
25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie: Słoneczny Plac Zabaw - Ruch i zabawa dla każdego dziecka. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi 425
26 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” – wybór najkorzystniejszej oferty 418
27 PT-I/DW/71/05/2019 - „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” – informacja z otwarcia ofert 468
28 Remont bloku sportowego w MSP7 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 623
29 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540124264-N-2019 z dnia 19-06-2019 r. 358
30 Zmiana nr 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/05/2019 382
31 Odpowiedź na pytanie z dnia 19.06.2019 r. - „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” PT-I/DW/71/05/2019 381
32 „Remont bloku sportowego w MSP7”- wybór najkorzystniejszej oferty 615
33 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 540116044-N-2019 z dnia 10-06-2019 r. 407
34 Zmiana nr 1 SIWZ nr PT-I/DW/71/05/2019 389
35 Odpowiedzi na pytania z dnia 5.06.2019 r. - „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” PT-I/DW/71/05/2019 403
36 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” nr PT-/DW/71/05/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 762
37 „Remont bloku sportowego w MSP7”– informacja z otwarcia ofert 606
38 Remont bloku sportowego w MSP7 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1025
39 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” – wybór najkorzystniejszej oferty 720
40 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” – informacja z otwarcia ofert 861
41 PT-I/DW/71/02/2019 - ogłoszenie o unieważnieniu PIERWSZEGO PRZETARGU na zadanie Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych - etap III” 596
42 Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 739
43 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych - etap III”– informacja o unieważnieniu postępowania 927
44 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych – etap III” – informacja z otwarcia ofert 657
45 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 623
46 Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych - etap III” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 969
47 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”– wybór najkorzystniejszej oferty 731
48 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”– informacja z otwarcia ofert 741
49 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 540028475-N-2019 z dnia 13-02-2019 r. 787
50 Zmiana nr 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/01/2019 770
51 Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia nr 540024457-N-2019 z dnia 07-02-2019 r. 842
52 Zmiana nr 1 SIWZ nr PT-I/DW/71/01/2019 831
53 odpowiedź na pytanie z 5.02.2019 r. - dot. postępowania nr PT-I/DW/71/01/2019 998
54 PT-I/DW/71/01/2019 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 921
55 Ogłoszenie nr 510016946-N-2019 z dnia 28-01-2019 r. ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr PT-I/DW/71/14/2018 1086
56 Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4” – informacja o unieważnieniu postępowania. 1208
57 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”– informacja z otwarcia ofert. 842
58 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1161
59 Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 1171
60 „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 1150
61 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6 1028
62 „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6””– informacja z otwarcia ofert. 1044
63 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6” – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1133
64 „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1358
65 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 1136
66 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– informacja z otwarcia ofert 1221
67 3 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. Wymiany stolarki okiennej w MSP 6 1328
68 Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/04/2018 1399
69 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytanie z 27.04.2018 r. 1108
70 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytania z 26.04.2018 r. 1107
71 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 1089
72 Zamiana Nr 2 SIWZ - Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 1144
73 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedzi na pytania z 26.04.2018 r. cz.3 1054
74 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedzi na pytania z 26.04.2018 r. cz.2 1052
75 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedzi na pytania z 26.04.2018 r. 1022
76 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 1055
77 Zamiana Nr 1 SIWZ - Wymiana stolarki okiennej w msp 6 1021
78 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytania z 25.04.2018 r. 920
79 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na drugie zapytanie z 24.04.2018 r. 872
80 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytania z 24.04.2018 r. 853
81 Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1487
82 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6” – wybór najkorzystniejszej oferty 991
83 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6” – informacja z otwarcia ofert 953
84 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PT-I/DW/71/03/2018 1014
85 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/03/2018 866
86 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6”– odpowiedź na pytania z 03.04.2018 r. 996
87 II ETAP - Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1407
88 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 1474
89 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” – wybór najkorzystniejszej oferty 1145
90 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” – informacja z otwarcia ofert 1081
91 4 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” 1162
92 Zmiana Nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/01/2018 1082
93 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytania z 08.02.2018 r. 1209
94 3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” 1051
95 Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/01/2018 1034
96 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytanie z 02.02.2018 r. 1036
97 2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” 966
98 Zmiana Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/01/2018 974
99 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytania z 01.02.2018 r. 1001
100 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” 1042
101 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/01/2018 1012
102 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytania z 25.01.2018 r. 1095
103 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 1225
104 Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1882
105 INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -dot. zadania „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” 1973
106 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4”– informacja z otwarcia ofert 1124
107 3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PT-I/KS/71/49/2017 1179
108 Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/49/2017 1044
109 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedzi na pytania z 01.12.2017 r. 1086
110 2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PT-I/KS/71/49/2017 1061
111 Zmiana SIWZ nr 2 PT-I/DW/71/49/2017 1058
112 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedzi na pytania z 29.11.2017 r. 1059
113 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedź na pytanie z 29.11.2017 r. 1065
114 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PT-I/KS/71/49/2017 1092
115 Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/49/2017 z 22 listopada 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” 850
116 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedź na pytanie z 24.11.2017 r. 1006
117 Miejska Szkoła Podstawowa nr 4: „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1468
118 Ogłoszenie nr 500029811-N-2017 z dnia 18-09-2017 r. 1240
119 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7 1225
120 „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– informacja z otwarcia ofert - PT-I/KS/71/37/2017 1492
121 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7: „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1598
122 Ogłoszenie nr 104783 - 2017 z dnia 2017-07-06 r. 1192
123 "Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– unieważnienie postępowania 1577
124 „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– informacja z otwarcia ofert 1261
125 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1153
126 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7: „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1702
127 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro - wybór najkorzystniejszej oferty. 1204
128 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro” – informacja z otwarcia ofert 1233
129 Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w MSP Nr 6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1344
130 Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1351
131 Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Karola Miarki: Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1457
132 Wymiana stolarki okiennej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1228
133 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w MSP nr 7 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1258
134 Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1194
135 „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1055
136 „Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” - wybór najkorzystniejszej oferty 1425
137 . „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” - wybór najkorzystniejszej oferty 2516
138 dotyczy: zadania pn.: „Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – informacja z otwarcia ofert 9500
139 „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” – informacja z otwarcia ofert 1429
140 zadania pn. „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej”– odpowiedź na pytania z 17.03.2017 r. 1288
141 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka 1410
142 Odpowiedź na pytania z 15.03.2017 r. - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej” 1259
143 Odpowiedź na pytania z 14.03.2017 r. - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej” 1279
144 Odpowiedź na pytania z 10.03.2017 r. - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej” 1216
145 Ogłoszenie o zamówieniu: Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 1681
146 Ogłoszenie o zamówieniu: Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Knurów 2048
147 dotyczy zamówienia publicznego pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa planu zabaw przy budynku żłobka” - wybór najkorzystniejszej oferty 1412
148 Informacja z otwarcia ofert „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 1673
149 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie Wykonawcy z 10.02.2017 r. 1431
150 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie Wykonawcy z 9.02.2017 r. 1255
151 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie Wykonawcy 1345
152 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie z 7.02.2017 r. 1373
153 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – informacja z zebrania Wykonawców. 1416
154 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” - zebranie Wykonawców 6 lutego 2017 r. 1435
155 Ogłoszenie o zamówieniu - "Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka" 2826
156 Unieważnienie postępownia o udzielenie zamówienia pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 1782
157 Informacja z otwarcia ofert złożonych na zadanie pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 1451
158 Odpowiedź na zapytanie złożone do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 1541
159 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienie publiczne pn. Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka 1711
160 Informacja z zebrania Wykonawców - zadanie pn.„Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 1632
161 Odpowiedź na zapytanie złożone do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 1471
162 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” - zebranie Wykonawców 1587
163 Ogłoszenie o zamówieniu - "Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka" 2366
164 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Budowa żłobka" 2988
165 Informacja z otwarcia ofert - "Budowa żłobka" w Knurowie 3160
166 Ogłoszenie o zamówieniu - "Budowa żłobka" 12867