Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Roboty budowlane
1 Remont bloku sportowego w MSP7 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 116
2 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” – wybór najkorzystniejszej oferty 214
3 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” – informacja z otwarcia ofert 371
4 PT-I/DW/71/02/2019 - ogłoszenie o unieważnieniu PIERWSZEGO PRZETARGU na zadanie Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych - etap III” 181
5 Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 292
6 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych - etap III”– informacja o unieważnieniu postępowania 219
7 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych – etap III” – informacja z otwarcia ofert 237
8 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 236
9 Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych - etap III” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 430
10 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”– wybór najkorzystniejszej oferty 388
11 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”– informacja z otwarcia ofert 384
12 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 540028475-N-2019 z dnia 13-02-2019 r. 476
13 Zmiana nr 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/01/2019 425
14 Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia nr 540024457-N-2019 z dnia 07-02-2019 r. 479
15 Zmiana nr 1 SIWZ nr PT-I/DW/71/01/2019 407
16 odpowiedź na pytanie z 5.02.2019 r. - dot. postępowania nr PT-I/DW/71/01/2019 377
17 PT-I/DW/71/01/2019 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 548
18 Ogłoszenie nr 510016946-N-2019 z dnia 28-01-2019 r. ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr PT-I/DW/71/14/2018 412
19 Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4” – informacja o unieważnieniu postępowania. 498
20 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”– informacja z otwarcia ofert. 470
21 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 751
22 Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 756
23 „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 750
24 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6 677
25 „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6””– informacja z otwarcia ofert. 716
26 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6” – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 787
27 „Remont toalet oraz wybranych pomieszczeń w budynku MSP 6” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 958
28 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 724
29 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– informacja z otwarcia ofert 864
30 3 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. Wymiany stolarki okiennej w MSP 6 979
31 Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/04/2018 1058
32 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytanie z 27.04.2018 r. 779
33 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytania z 26.04.2018 r. 784
34 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 731
35 Zamiana Nr 2 SIWZ - Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 779
36 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedzi na pytania z 26.04.2018 r. cz.3 724
37 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedzi na pytania z 26.04.2018 r. cz.2 714
38 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedzi na pytania z 26.04.2018 r. 719
39 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 682
40 Zamiana Nr 1 SIWZ - Wymiana stolarki okiennej w msp 6 663
41 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytania z 25.04.2018 r. 596
42 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na drugie zapytanie z 24.04.2018 r. 569
43 „Wymiana stolarki okiennej w MSP 6”– odpowiedź na pytania z 24.04.2018 r. 567
44 Wymiana stolarki okiennej w MSP 6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1040
45 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6” – wybór najkorzystniejszej oferty 645
46 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6” – informacja z otwarcia ofert 630
47 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PT-I/DW/71/03/2018 653
48 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/03/2018 556
49 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6”– odpowiedź na pytania z 03.04.2018 r. 662
50 II ETAP - Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa II piętra w MSP6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 952
51 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 956
52 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” – wybór najkorzystniejszej oferty 747
53 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” – informacja z otwarcia ofert 737
54 4 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” 825
55 Zmiana Nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/01/2018 762
56 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytania z 08.02.2018 r. 895
57 3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” 725
58 Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/01/2018 722
59 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytanie z 02.02.2018 r. 708
60 2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” 633
61 Zmiana Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/01/2018 674
62 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytania z 01.02.2018 r. 697
63 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dot. zadania „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” 717
64 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/01/2018 716
65 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6”– odpowiedź na pytania z 25.01.2018 r. 783
66 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 889
67 Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie: „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 – dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych. Przebudowa kuchni i zaplecza w MSP6” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1391
68 INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -dot. zadania „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” 1056
69 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4”– informacja z otwarcia ofert 771
70 3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PT-I/KS/71/49/2017 856
71 Zmiana Nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/49/2017 745
72 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedzi na pytania z 01.12.2017 r. 782
73 2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PT-I/KS/71/49/2017 760
74 Zmiana SIWZ nr 2 PT-I/DW/71/49/2017 743
75 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedzi na pytania z 29.11.2017 r. 744
76 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedź na pytanie z 29.11.2017 r. 758
77 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PT-I/KS/71/49/2017 768
78 Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr PT-I/DW/71/49/2017 z 22 listopada 2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” 581
79 „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – odpowiedź na pytanie z 24.11.2017 r. 694
80 Miejska Szkoła Podstawowa nr 4: „Zagospodarowanie placu szkolnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1081
81 Ogłoszenie nr 500029811-N-2017 z dnia 18-09-2017 r. 920
82 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7 906
83 „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– informacja z otwarcia ofert - PT-I/KS/71/37/2017 1120
84 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7: „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1202
85 Ogłoszenie nr 104783 - 2017 z dnia 2017-07-06 r. 879
86 "Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– unieważnienie postępowania 934
87 „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”– informacja z otwarcia ofert 921
88 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 829
89 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7: „Budowa boiska szkolnego w MSP Nr 7”, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1328
90 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro - wybór najkorzystniejszej oferty. 885
91 Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro” – informacja z otwarcia ofert 860
92 Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w MSP Nr 6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 990
93 Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 977
94 Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Karola Miarki: Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 - II piętro OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 1053
95 Wymiana stolarki okiennej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 891
96 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w MSP nr 7 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 898
97 Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 895
98 „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 735
99 „Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” - wybór najkorzystniejszej oferty 1070
100 . „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” - wybór najkorzystniejszej oferty 2156
101 dotyczy: zadania pn.: „Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” – informacja z otwarcia ofert 9189
102 „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” – informacja z otwarcia ofert 1105
103 zadania pn. „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej”– odpowiedź na pytania z 17.03.2017 r. 950
104 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka 1032
105 Odpowiedź na pytania z 15.03.2017 r. - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej” 945
106 Odpowiedź na pytania z 14.03.2017 r. - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej” 957
107 Odpowiedź na pytania z 10.03.2017 r. - „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej” 906
108 Ogłoszenie o zamówieniu: Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 1327
109 Ogłoszenie o zamówieniu: Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Knurów 1668
110 dotyczy zamówienia publicznego pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa planu zabaw przy budynku żłobka” - wybór najkorzystniejszej oferty 1102
111 Informacja z otwarcia ofert „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 1288
112 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie Wykonawcy z 10.02.2017 r. 1073
113 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie Wykonawcy z 9.02.2017 r. 964
114 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie Wykonawcy 1023
115 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – odpowiedź na pytanie z 7.02.2017 r. 1052
116 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” – informacja z zebrania Wykonawców. 1087
117 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” - zebranie Wykonawców 6 lutego 2017 r. 1135
118 Ogłoszenie o zamówieniu - "Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka" 2426
119 Unieważnienie postępownia o udzielenie zamówienia pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 1151
120 Informacja z otwarcia ofert złożonych na zadanie pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 1122
121 Odpowiedź na zapytanie złożone do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 1203
122 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienie publiczne pn. Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka 1352
123 Informacja z zebrania Wykonawców - zadanie pn.„Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 1285
124 Odpowiedź na zapytanie złożone do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadania pn. „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” 1115
125 „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka” - zebranie Wykonawców 1248
126 Ogłoszenie o zamówieniu - "Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka" 1960
127 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Budowa żłobka" 2626
128 Informacja z otwarcia ofert - "Budowa żłobka" w Knurowie 2797
129 Ogłoszenie o zamówieniu - "Budowa żłobka" 12438