Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Wynagradzanie nauczycieli Drukuj EmailWysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. Obowiązującymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Knurów są stawki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. nr 22, poz. 181 z późn.zm.). Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. (poz. 630) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (…).


WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2012 R.1)

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2.294

2.361

2.681

3.149

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2.019

2.069

2.336

2.742

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

1.782

1.825

2.050

2.397

4

Pozostałe wykształcenie

1.533

1.568

1.746

2.032

Objaśnienie:

1) Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

Wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród określa regulamin wynagradzania dla nauczycieli stanowiący załącznik do Uchwały nr XXXV/483/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r.

 

Załącznik do Uchwały nr XXXV/483/2017 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r. - Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Knurów