Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Wynagradzanie nauczycieli Drukuj EmailWysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. Obowiązującymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Knurów są stawki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.). Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2018 r. określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 638) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (…):


WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 KWIETNIA 2018 R.

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1.

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2.417

2.487

2.824

3.317

2.

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2.127

2.180

2.461

2.889

3.

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

1.877

1.923

2.160

2.525

 


Wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród określa regulamin wynagradzania dla nauczycieli stanowiący załącznik do Uchwały nr XXXV/483/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r.


Załącznik do Uchwały nr XXXV/483/2017 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r. - Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Knurów