Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej Drukuj

 

W dniu 13 października br. odbyła się miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

Pani Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
Pan Adam Rams – Prezydent Miasta Knurów,
Pan Piotra Surówka - Zastępca Prezydenta Miasta Knurów,
Pani Zdzisława Waniek – Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach,
Ksiądz Andrzej Wieczorek - proboszcz parafii pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego.
Przedstawiciele związków zawodowych:
Pani Barbara Kwaśny – Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Knurowie
i Pani Iwona Krzysztofik–Nachman – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Knurowie.
Dyrektorzy i wicedyrektorzy gminnych jednostek oświatowych oraz wyróżnieni nauczyciele. Dyrektorzy szkół i placówek powiatowych, dyrektorzy placówek niepublicznych oraz nauczyciele i pracownicy oświaty, którzy po latach pracy w roku obecnym przeszli na zasłużoną emeryturę.

 

Uroczystość uświetnił występ Zespołu „MUSIC JOY”, który działa przy Centrum Kultury pod kierownictwem artystycznym Pani Agnieszki Witomskiej.


Podczas uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia, placówkom oświatowych, dyrektorom szkół, nauczycielom i pracownikom oświaty.


Prezydent Miasta uhonorował szkoły, które osiągnęły wysokie wyniki dydaktyczne potwierdzone sprawdzianem klas szóstych i egzaminem gimnazjalnym, nagrody i wyróżnienia otrzymali;

Miejskie Gimnazjum nr 3,

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7,

Miejska Szkoła Podstawowa nr 4,

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9,

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki,

Miejskiego Gimnazjum nr 1.

Pan Prezydent przyznał również wyróżnienia dla Miejskich Przedszkoli za, organizowanie szeregu imprez integrujących najmłodszych mieszkańców miasta, festynów dla środowiska, organizowanie wypoczynku dla dzieci, wprowadzanie innowacji organizacyjnych obejmujących działalność bezpłatnych kółek zainteresowań w przedszkolu, sprawne pozyskiwanie środków od sponsorów na doposażenie placówki, motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji.

Wyróżnienia otrzymały:

Miejskie Przedszkole Nr 7 i Miejskie Przedszkole Nr 10

Listy Gratulacyjne z rąk Pani Minister Krystyny Szumilas, Pani Zdzisławy Waniek – Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach oraz Prezydenta Miasta zostały wręczone:

Pani Danucie Plucie – zastępcy dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7, w związku z przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej,

Pani Jadwidze Cuber,

Pani Beacie Dudło

i Pani Stefanii Kopeć – nauczycielom Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 7, które otrzymały Nagrody Kuratora Oświaty,

oraz nagrodzonym Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Pani Jolancie Leśniowskiej – dyrektorowi Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej,

Pani Grażynie Misztalewskiej – dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 7,

Pani Aldonie Rychlewskiej – dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 13,

Pani Ewie Czapelce – nauczycielowi Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Pani Iwonie Kasprzak – nauczycielowi Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Pani Barbarze Lipińskiej – nauczycielowi Miejskiego Gimnazjum nr 2,

Panu Markowi Wydra – nauczycielowi Miejskiego Gimnazjum nr 2

oraz Panu Jackowi Żyła – nauczycielowi Miejskiego Gimnazjum nr 3.

Prezydent Miasta za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, dbałość o troskę i wszechstronny rozwój młodych mieszkańców Knurowa oraz tworzenie pozytywnego wizerunku oświaty naszego miasta, przyznał 18 nagród.

Nagroda Prezydenta Miasta Knurów została przyznana:

pani Teresie Bochenek – dyrektorowi Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2;

pani Krystynie Dziedzic – dyrektorowi Miejskiego Gimnazjum nr 3;

pani Barbarze Hankus – dyrektorowi Miejskiego Gimnazjum nr 1,

pani Danucie Hibszer – dyrektorowi Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7;

pani Jolancie Leśniowskiej – dyrektorowi Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej;

pani Annie Misiurze – dyrektorowi Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1;

pani Grażynie Misztalewskiej – dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 7;

pani Marzenie Rudzewicz – dyrektorowi Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9;

pani Jadwidze Salwie – dyrektorowi Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4;

pani Dorocie Wawrzyniak – dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 10;

pani Ilonie Wierzbowskiej-Plucie – dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 12;

pani Barbarze Goraj – zastępcy dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6;

pani Henryce Adamus – nauczycielowi Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7;

pani Barbarze Bismor – nauczycielowi Miejskiego Gimnazjum nr 3;

panu Witoldowi Kozaczkiewiczowi – nauczycielowi Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7;

pani Barbarze Przerwie – nauczycielowi Miejskiego Gimnazjum nr 1;

pani Mirosławie Wojtaszek – nauczycielowi Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1;

pani Małgorzacie Skrzypek – nauczycielowi Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1.

Listy gratulacyjne otrzymali również pracownicy oświaty, którzy w tym roku przeszli na emeryturę.

Pani Ewa Białek – nauczyciel-emeryt – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego;

Pani Józefa Biszkowiecka – nauczyciel-emeryt – Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7;

Pani Grażyna Grosek – pracownik-emeryt Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych;

Pan Konrad Purzyński – pracownik-emeryt Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych.