Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Do pobrania-ZFŚS


Załączniki do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik Nr 1 - tabela dopłat do różnych form wypoczynku i wycieczek - pobierz w formacie pdf
Załącznik Nr 2 - tabela maksymalnych wysokości zapomóg zwykłych i losowych - pobierz w formacie pdf
Załącznik Nr 3 - tabela jednorazowej pomocy finansowej - pobierz w formacie pdf
Załącznik Nr 4 - tabela maksymalnych wysokości paczek dla dzieci - pobierz w formacie pdf

Wzory wniosków o przyznanie świadczenia z ZFŚS

1. Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży - pobierz w formacie pdf
2. Zielona szkoła - pobierz w formacie pdf
3. Pożyczka - pobierz w formacie pdf
4. Wczasy pod gruszą - pobierz w formacie pdf
5. Zapomoga (pomoc pieniężna lub rzeczowa) - pobierz w formacie pdf
6. Jednorazowa pomoc finansowa
- pobierz w formacie pdf
7. Paczka mikołąjkowo-noworoczna dla dziecka - pobierz w formacie pdf
8. Wycieczki - pobierz w formacie pdf
9. Wycieczki dzieci i młodzieży - pobierz w formacie pdf
10. Umowa pożyczki - pobierz w formacie pdf


Inne druki
1. Oświadczenie pracownika – potrącenie rat pożyczki z wynagrodzenia. - pobierz w formacie pdf
2. Upoważnienie do wypłaty świadczenia czekiem gotówkowym - pobierz w formacie pdf
3. Upoważnienie do wypłaty świadczenia czekiem gotówkowym      wystawionym na osobę inną niż wnioskodawca

- pobierz w formacie pdf

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz w formacie pdfffffffO

Ostatnia aktualizacja 17.05.2018 r.