Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Dzień Edukacji Narodowej w Knurowie Drukuj Email
wtorek, 15 października 2013 11:43

W poniedziałek, 14 października br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto to jak zwykle jest okazją do uhonorowania knurowskich placówek oświatowych za wysokie wyniki dydaktyczne, nagrodzenia dyrektorów i nauczycieli za trud i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, a także przyznania nagród i wyróżnień resortowych dla pedagogów za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji.

W uroczystości uczestniczyli prezydent miasta Adam Rams, Jan Trzęsiok – przewodniczący Rady Miasta Knurów, Piotr Surówka - zastępca prezydenta miasta, Tomasz Rzepa - przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, a także przedstawiciele związków zawodowych, ksiądz Andrzej Wieczorek - proboszcz parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek i jednostek oświatowych, wyróżnieni nauczyciele oraz pracownicy oświaty.

W czasie uroczystości uhonorowane zostały placówki, które osiągnęły najwyższe wyniki dydaktyczne w roku szkolnym 2012/2013 w mieście, osiągnęły progresję wyników nauczania, oraz wysokie wyniki w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.

 

 

Wśród uhonorowanych szkół były:

Miejska Szkoła Podstawowa nr 3

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego

za progresję oraz za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście

powyżej średniej krajowej potwierdzonych Sprawdzianem Klas Szóstych

Miejskie Gimnazjum nr 3

za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście

powyżej średniej krajowej potwierdzonych Egzaminem Gimnazjalnym

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej
za progresję i osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7

za osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki

za progresję i osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej

Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

za osiągnięcie wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej w części humanistycznej
w zakresie języka polskiego

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7

za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych

Miejskie Gimnazjum nr 3

za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych

 

 

Foto: archiwum MZJOś

 

Wyróżnieniem Prezydenta Miasta Knurów za podejmowanie wielu kolorowych działań
na rzecz najmłodszych mieszkańców miasta uhonorowane zostały:

Niepubliczne Przedszkole „Światełko” oraz

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki”

 


Foto: archiwum MZJOś


Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty przyznawaną nauczycielom za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, ale także za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz kreatywną realizację zadań statutowych szkoły otrzymały:

Danuta Hibszer – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 oraz

Danuta Pluta - zastępca dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7.

 


Foto: archiwum MZJOś


Nagrody i wyróżnienia prezydenta miasta Knurów przyznawane są dyrektorom i nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, dbałość o troskę i wszechstronny rozwój młodych mieszkańców oraz tworzenie pozytywnego wizerunku oświaty w Knurowie. Nagrodę Prezydenta Miasta w 2013 roku otrzymali:

Barbara Iwanicka – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego,

Anna Misiura – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich,

Krystyna Dziedzic- dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 3,

Maria Kamińska-Mosio – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Juliana Tuwima,

Grażyna Misztalewska - dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7,

Jolanta Leśniowska – dyrektor Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

 

Foto: archiwum MZJOś


Nagrody Prezydenta Miasta Knurów otrzymali także:

Gabriela Bukowska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy,

Agnieszka Kapcewicz- nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi,

Celina Piechniczek- nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich,

Hanna Pyka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki,

Elżbieta Płonka- nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Henryka Adamus- nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Iwona Maślanka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej,

Anna Majcher – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II,

Teresa Niźnikiewicz – zastępca dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja,

Sylwia Surówka – nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja,

Jolanta Bazydło – nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. F. Michalskiego.

 


Foto: archiwum MZJOś


W trakcie uroczystości złożono podziękowania dla pracowników oświaty, którzy
w 2013 roku, po latach pracy przeszli na zasłużoną emeryturę:

Lidia Gendarz – były pracownik Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Bożenę Głowacką – były pracownik Miejskiego Przedszkola nr 12

Zofię Górak – były pracownik Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1.

Uroczystość uświetniały występy artystyczne wychowanków i uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Knurów:

 

Wychowankowie Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Juliana Tuwima

 


Foto: archiwum MZJOś


Uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja pod kierunkiem artystycznym pani Katarzyny Biadacz


Foto: archiwum MZJOś


Uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki pod kierunkiem artystycznym pani Beaty Wapińskiej


Foto: archiwum MZJOś


Wszystkie nagrody i wyróżnienia mają szczególny charakter, ponieważ w ten wyjątkowy sposób został nagrodzony profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaną pracę dyrektorów oraz nauczycieli pracujących na rzecz oświaty w Knurowie. Wyróżnienia tej rangi pozwalają się cieszyć szczególnym uznaniem i stanowią powód do dumy nie tylko dla samych nagrodzonych, ale również dla ich zwierzchników służbowych, uczniów, rodziców oraz władz samorządowych. Gratulujemy!