Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

 

 
Konkurs na dziennego opiekuna Drukuj
czwartek, 23 listopada 2017 14:26

ZARZĄDZENIE NR 477/MCE/2017 PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 22.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna.

Oferta
Oświadczenia
Umowa
 
Program "MALUCH +" 2018 Drukuj
piątek, 03 listopada 2017 11:48


„Maluch +” to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. W ramach programu „Maluch+”, już drugi rok istnieje możliwość ubiegania się

o dotację podmiotów niegminnych na tworzenie miejsc opieki.


Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Program skierowany jest do

 • jednostek samorządu terytorialnego (moduł 1 i 2);
 • podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących lub zamierzających prowadzić w 2018 r. instytucje opieki nad dzećmi w wieku do lat 3 (moduł 3 i 4).

Na co można otrzymać dotację?

Dotację można otrzymać na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna oraz na ich funkcjonowanie.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Formularz oferty można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgłoszenia można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferty do modułu 3 i 4 należy składać do 17 listopada 2017 r.


Szczegółowe informacje o programie:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/

http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/program-maluch-2018


Do pobrania: Program

 
Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, odpracowywanych w wyznaczone soboty w roku szkolnym 2017/2018* Drukuj
środa, 18 października 2017 09:33

 

Placówka

Dzień wolny

Odpracowany

MSP-1

4 maja  2018 r.

9 czerwca 2018 r.

MSP-2

2 maja 2018 r.

12 maja 2018 r.

MSP-4

4 maja 2018 r.

26 maja 2018 r.

MSP-6

2 maja 2018 r.

17 marca 2018 r.

MSP-9

4 maja 2018 r.

4 listopada 2017 r.

1 czerwca 2018 r.

10 marca 2018 r.


*Zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432, ze zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1  rozporządzenia, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

Dyrektor szkoły o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien poinformować uczniów, rodziców i nauczycieli w terminie do 30 września.

 
Proste płatności z ZUS Drukuj
środa, 18 października 2017 08:41

 
Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w Knurowie Drukuj
sobota, 14 października 2017 18:38

 

W środę 11 października 2017 r. Miejskie Centrum Edukacji zorganizowało coroczną imprezę poświęconą zbliżającemu się świętu wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

Uhonorowano placówki, które w ostatnim roku szkolnym osiągnęły najwyższe wyniki dydaktyczne:

 1. Miejskie Gimnazjum nr 3 za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście powyżej średniej krajowej potwierdzonych egzaminem gimnazjalnym,
 2. Miejskie Gimnazjum nr 4 za progresję wyników dydaktycznych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego.

Wyróżnienia:

 1. Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
 2. Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
 3. Miejskie Gimnazjum nr 3 za wysokie osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
 4. Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego za zajęcie 20 miejsca w Polsce i 5 miejsca na Śląsku w rankingu wyników egzaminów zawodowych oraz zdobycie tytułu „Złotej Szkoły”

Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2017 r. uhonorowany został Pan Dariusz Dzindzio – wieloletni dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 4 a obecnie wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4.

Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymali:

Małgorzata Dorabiała – dyrektor Miejskiego Żłobka,

Lidia Książek – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2,

Ilona Wierzbowska-Pluta – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 12,

Teresa Bochenek – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Danuta Pluta – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Barbara Hankus – wieloletni dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 1, obecnie wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Dariusz Dzindzio – wieloletni dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 4, obecnie wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4,

Teresa Niźnikiewicz – wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Barbara Markowska – wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Krystyna Grzesik – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 3,

Anna Kamińska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 13,

Sylwia Alczyńska – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Małgorzata Sznapka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Mariola Wojciechowska – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Stefania Stefaniak – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Aleksandra Graboś – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7.

Podziękowania dla osób, które w ostatnim roku zaprzestały pracy w strukturach oświaty w naszym mieście. Nauczyciele:

Eleonora Stępień z Miejskiego Gimnazjum nr 1,

Zbigniew Mikuła z Miejskiego Gimnazjum nr 4,

Lilianna Rudnicka z Miejskiego Przedszkola nr 2,

Barbara Sikorska z Miejskiego Przedszkola nr 3,

Joannę Bernasiuk z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Danuta Michalik z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Bożena Rudnik z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2,

Iwona Kasprzak z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6,

Henryka Adamus z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Alicja Działowy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Pracownicy administracji i obsługi:

Urszula Antończyk z Miejskiego Centrum Edukacji,

Barbara Telinga z Miejskiego Centrum Edukacji,

Józefa Skowronek z Miejskiego Centrum Edukacji,

Maria Urbaniak z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Rudolf Franik z Miejskiego Gimnazjum nr 1,

Elżbieta Zegarska z Miejskiego Gimnazjum nr 2,

Krzysztof Skowroński z Miejskiego Gimnazjum nr 2,

Zdzisław Błaszczyk z Miejskiego Gimnazjum nr 4,

Karolina Żebrowska z Miejskiego Przedszkola nr 2,

Helena Osięgłowska z Miejskiego Przedszkola nr 7,

Anna Siudak z Miejskiego Przedszkola nr 13,

Krystyna Salamandra z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Janina Spiecha z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,

Barbara Surówka z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4,

Małgorzata Oleś z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Józefa Chrzomnicka z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Julian Rzewódzki z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9,

Halina Bednarczuk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

Maria Gos z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

Barbara Pietroń z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Uroczystość uświetniły popisy artystyczne dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie przygotowane pod kierunkiem pani Anety Rusin oraz pani Agnieszki Trębickiej.

 

 

 
"Akademia Bezpiecznego Puchatka" Drukuj
czwartek, 21 września 2017 10:24

Wraz z początkiem roku szkolnego, już po raz IX, wystartowała „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Ta znana i ceniona przez nauczycieli ogólnopolska akcja edukacyjna, skierowana jest do pierwszych klas szkół podstawowych. Jej celem jest pokazanie dzieciom jak, podczas codziennych aktywności, uniknąć zagrożeń i zadbać o swoje oraz kolegów bezpieczeństwo. Uczestnictwo szkół w programie jest w pełni bezpłatne. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” realizowana jest we współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
Patronem Honorowym jest Komendant Główny Policji.

Już teraz gorąco zachęcamy szkoły podstawowe do zapisów na stronie https://akademiapuchatka.pl/pl/nauczyciele/formularz-zgloszeniowy

 
Reforma oświaty w Knurowie Drukuj
poniedziałek, 04 września 2017 07:58

Z dniem 1 września 2017 r. wchodzi w życie reforma oświaty, która w Knurowie oznacza w skrócie:

 • Z mocy prawa przestaje istnieć Zespół Szkół nr 1, a 6-letnia MSP 9 przekształca się w 8-letnią MSP 9,
  która w latach 2017/2018 i 2018/2019 będzie prowadzić oddziały gimnazjalne zlikwidowanego MG 3,
 • Włączenie MG 1 w strukturę MSP 1, która w latach 2017/2018 i 2018/2019 będzie prowadzić oddziały gimnazjalne;
  główna siedziba MSP 1 mieści się przy ul. Słoniny 1, przy ul. Ks. Koziełka 7 znajduje się drugi budynek szkoły,
  w którym będą się uczyć uczniowie klas siódmych i oddziały gimnazjalne,
 • Włączenie MG 4 w strukturę MSP 4, która w latach 2017/2018 i 2018/2019 będzie prowadzić oddziały gimnazjalne,
 • Włączenie MG 2 w strukturę MSP 6, która w latach 2017/2018 i 2018/2019 będzie prowadzić oddziały gimnazjalne;
  główna siedziba MSP 6 mieści się przy ul. Batorego 5, przy ul. Batorego 7 znajduje się drugi budynek szkoły,
  w którym będą się uczyć uczniowie klas szóstych, siódmych i oddziały gimnazjalne,
 • Pozostałe szkoły podstawowe przekształcają się z 6-letnich w 8-letnie szkoły podstawowe.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 13