Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

 

 
Bezpieczne Wakacje 2017 Drukuj
piątek, 23 czerwca 2017 08:01

 
Reorganizacja pracy kasy MCE Drukuj
piątek, 23 czerwca 2017 08:00


REORGANIZACJA PRACY KASY MCE

Na wniosek głównego księgowego MCE, w związku ze zmianami organizacyjnymi w pionie księgowo-finansowym oraz powołując się na przepisy:

1)    ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.),

2)    rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 793),

w celu prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z zabezpieczenia osób (pracowników MCE, petentów) i mienia (siedziba MCE, pomieszczenia KASY MCE) informuję, że z dniem 22 maja br. do odwołania obowiązuje obrót bezgotówkowy
w zakresie wszystkich wydatków zakupowych.

W zakresie wydatków związanych z wynagrodzeniami za pracę, wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń, świadczeniami społecznymi, stypendiami dla uczniów, innymi formami pomocy dla uczniów, wynagrodzeniami bezosobowymi, świadczeniami ZFŚS oraz świadczeniami MPKZP - będą wypłacane w KASIE tylko i wyłącznie w przypadku braku osobistego rachunku bankowego.

W okresie od 22 maja do 30 czerwca br. KASA MCE będzie czynna w każdy wtorek i środę w godzinach od 10:00 do 14:00. Realizowane będą w te dni zarówno wpłaty, jak i wypłaty.

Wypłata wynagrodzeń za pracę będzie realizowana jak dotychczas - każdego pierwszego i ostatniego dnia miesiąca.

Począwszy od miesiąca lipca wypłaty wszelkich świadczeń oraz przyjmowanie wpłat odbywać się będzie na podstawie ustalonego z góry harmonogramu.

M-c

Dzień

Wyszczególnienie

LIPIEC

3

poniedziałek

wypłata wynagrodzeń pracowników

5

środa

wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych

12

środa

wypłata świadczeń z ZFŚS

19

środa

wypłata świadczeń z MPKZP

31

poniedziałek

wypłata wynagrodzeń pracowników

SIERPIEŃ

1

wtorek

wypłata wynagrodzeń pracowników

2

środa

wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych

9

środa

wypłata świadczeń z ZFŚS

31

czwartek

wypłata wynagrodzeń pracowników

WRZESIEŃ

1

piątek

wypłata wynagrodzeń pracowników

6

środa

wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie-użytecznych

20

środa

wypłata świadczeń z MPKZP

29

piątek

wypłata wynagrodzeń pracowników

 
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w wakacje Drukuj
środa, 21 czerwca 2017 08:20

 

Warszawa, 12 czerwca 2017 roku


Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,


zbliża się najbardziej oczekiwany przez wszystkich czas – wakacje. Przed dziećmi i młodzieżą ponad dwa miesiące odpoczynku. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego będą Państwo życzyli swoim uczniom radosnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji, spędzonych w gronie najbliższych.

W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem, w którym zamieściliśmy numery telefonów alarmowych, adresy stron internetowych, będących wsparciem przy planowaniu letniego wypoczynku.

Pamiętajmy jednak, że najważniejsza jest rozmowa z uczniami i zwrócenie uwagi na zagrożenia, które mogą ich spotkać.

Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

· tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,

· tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,

· tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.

Zachęcam także do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl oraz z poradnikiem bezpiecznego wypoczynku.

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej (PDF)

 
Dyżury miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w okresie wakacji Drukuj
poniedziałek, 05 czerwca 2017 10:09


Lp.

Nazwa i adres placówki

Miesiąc dyżuru

Liczba oddziałów / liczba miejsc

Telefon kontaktowy

1.

Miejskie Przedszkole nr 2,
ul. Lotników 3

remont

--------------------


2.

Miejskie Przedszkole nr 3,
ul. Kilińskiego 10

sierpień

2/50

32 235 27 75

3.

Miejskie Przedszkole nr 5 w ZS-P,
ul. Michalskiego 27

lipiec

1/25

32 235 27 79

4.

Miejskie Przedszkole nr 7,
ul.  Ogana 2

lipiec

3/75

32 235 27 83

5.

Miejskie Przedszkole nr 7,
ul. Dąbrowskiego 21 A

sierpień

3/75

32 235 27 83

6.

Miejskie Przedszkole nr 12,
ul. Armii Krajowej 5

lipiec

6/150

32 235 27 85

7.

Miejskie Przedszkole nr 13,
ul. Piłsudczyków 4

sierpień

6/150

32 235 27 88

8.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1,
ul. Słoniny 1

sierpień

1/25

32 235 27 15

9.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Wilsona 22

lipiec

1/25

32 235 27 25

10.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 4,
ul. Kilińskiego 6

lipiec

1/25

32 330 41 20

11.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6,
ul. Batorego 5

--------------------

--------------------


12.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7,
ul. Jedności Narodowej 5

sierpień

1/25

32 235 27 40

13.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9,
al. Lipowa 12

lipiec

1/25

32 235 27 45

 
Egzamin i ślubowanie Drukuj
poniedziałek, 29 maja 2017 10:21

26 maja 2017 r. zakończyła się służba przygotowawcza dwóch pracowników Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

Tego dnia odbył się egzamin, będący uwieńczeniem służby przygotowawczej, po którym nastąpiło uroczyste ślubowanie o następującej treści:  "Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania".

Pracownicy, którzy złożyli ślubowanie, to Natalia Krawieczek – starszy referent w Pionie Księgowo – Finansowym oraz Dorota Zadroga – referent w Pionie Kadrowo – Administracyjnym.

Po ceremonii pracownicy otrzymali gratulacje od Dyrektora MCE Anny Misiury, Zastępcy Dyrektora Tomasza Lewickiego oraz Głównego Księgowego Witolda Dumały.

Była również okazja do zrobienia pamiątkowego zdjęcia.

 
Konkurs na dziennego opiekuna Drukuj
środa, 05 kwietnia 2017 13:06

ZARZĄDZENIE NR 131/MCE/2017 PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 04.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna.

Ogłoszenie
Oferta
Oświadczenia
Umowa
 
Projekt pn. Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Drukuj
środa, 22 marca 2017 07:39

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczęły realizację projektu pn. Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania: 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

Głównym celem projektu jest zamontowanie w dwóch miejskich krytych pływalniach, działających na terenie gminy, nowoczesnych ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną z energii słonecznej oraz zamontowanie powietrznej pompy ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego w Knurowie, która dzięki współpracy z istniejącym kotłem olejowym przyczyni się do produkcji energii cieplnej.

W wyniku zastosowania OZE (odnawialnych źródeł energii) w znacznym stopniu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię pozyskiwaną ze źródeł tradycyjnych, dojdzie do obniżenia kosztów utrzymania budynków, podniesie się natomiast jakość i innowacyjność rozwiązań technologicznych w ww. obiektach edukacyjnych i sportowych.

Realizacja zadania zaplanowana jest na okres 2 lat, natomiast prace powinny zakończyć się z końcem 2018 r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UE: 2 890 000 zł

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 12