Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

 

 
Egzamin i ślubowanie Drukuj
wtorek, 25 kwietnia 2017 11:38

24 kwietnia 2017 r. zakończyła się służba przygotowawcza pracownika Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.
Po zdaniu egzaminu przed komisją złożył ślubowanie w obecności dyrektora MCE Anny Misiura i szefów pionów, w których realizują obowiązki służbowe.

Pracownik, który złożył ślubowanie to:

- Krzysztof Jojko – samodzielny referent w Pionie Techniczno-Informatycznym,

Treść roty brzmi: "Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania".

Po ceremonii dyrektor MCE Anna Misiura złożyła pracownikowi gratulacje i wręczyła akt ślubowania. Była też okazja do pamiątkowego zdjęcia i podzielenia się doświadczeniami pracy w administracji.

 
Konkurs na dziennego opiekuna Drukuj
środa, 05 kwietnia 2017 13:06

ZARZĄDZENIE NR 131/MCE/2017 PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 04.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna.

Ogłoszenie
Oferta
Oświadczenia
Umowa
 
Projekt pn. Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Drukuj
środa, 22 marca 2017 07:39

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczęły realizację projektu pn. Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania: 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

Głównym celem projektu jest zamontowanie w dwóch miejskich krytych pływalniach, działających na terenie gminy, nowoczesnych ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną z energii słonecznej oraz zamontowanie powietrznej pompy ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego w Knurowie, która dzięki współpracy z istniejącym kotłem olejowym przyczyni się do produkcji energii cieplnej.

W wyniku zastosowania OZE (odnawialnych źródeł energii) w znacznym stopniu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię pozyskiwaną ze źródeł tradycyjnych, dojdzie do obniżenia kosztów utrzymania budynków, podniesie się natomiast jakość i innowacyjność rozwiązań technologicznych w ww. obiektach edukacyjnych i sportowych.

Realizacja zadania zaplanowana jest na okres 2 lat, natomiast prace powinny zakończyć się z końcem 2018 r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UE: 2 890 000 zł

 
INFORMACJA DLA RODZICÓW Drukuj
wtorek, 14 marca 2017 12:20

Nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2017/2018

 

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 89/MCE/2017 z dnia 9 marca 2017 r. Prezydent Miasta Knurów ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów na rok szkolny 2017/2018.

Nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji i rozpocznie się 27 marca 2017 r. o godz. 8,00,
w tym dniu nastąpi publikacja oferty i otwarcie strony dla rodziców: www.knurow.przedszkola.vnabor.pl


Zasady rekrutacji - pobierz PDF

 
Reforma oświaty Drukuj
czwartek, 02 lutego 2017 08:35

 
Informacja Drukuj
wtorek, 27 grudnia 2016 07:57

Zawiadomienie o zmianie nazwy

Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie zmieni nazwę na Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie[1]. Zmiana ta nie wpływa na ważność i ciągłość umów oraz porozumień zawartych z Miejskim Zespołem Jednostek Oświatowych w Knurowie. Jednocześnie zawiadamiam, że zmianie ulega jedynie nazwa; Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie zachowuje wszystkie pozostałe dane, w tym adres, numery telefonów, NIP, REGON, numery rachunków bankowych, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej.

Proszę o uwzględnienie nowej nazwy w Państwa rejestrach, ewidencjach oraz we wszystkich dokumentach adresowanych do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.[1] Uchwała nr XXVI/348/16 Rady Miasta Knurów z dnia 16 listopada 2016 r.

 
Informacja w sprawie budowy żłobka Drukuj
piątek, 04 listopada 2016 12:57

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11